Мускулна система

ПЪЛНА СХЕМА НА МУСКУЛИТЕ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО (PDF)

Любопитни факти

 • Почти половината от теглото ни се дължи на мускулите.
 • Най-големият мускул е седалищният. Неговата основна функция е да държи тялото изправено.
 • Най-дългият мускул е шивашкият. Той започва от таза и достига до коляното, дължината му е до половин метър.
 • Най-изразителни са мускулите на лицето. Необходими са 17 мускула, за да се усмихнем и 43 мускула, за да се намръщим.
 • Най-много на брой са скелетните мускули. Например когато ходим, използваме 200 мускула.
 • Най-подвижната част на тялото е ръката.
 • В лицето се намират около 60 различни мускула. Усмихването е по-лесно от намръщването. В усмихването участват 20 лицеви мускула, а в намръщването – 40

 

Мускулна система

Мускул

Мускул (от латински: musculus, „мишле“) се нарича основната анатомична единица на мускулната система, част от опорно-двигателната система на висшите животни, образувана от средния зародишен лист на ембрионите. Мускулите са еднакво устроени органи, които имат способността да се съкращават и разпускат. Функцията на мускулите е да упражняват статично въздействие или да предизвикват движение на части от тялото, включително на вътрешни органи. Движенията на тялото са резултат от съвместната работа на нервната и мускулната система. Движението е една от най-важните разлики между животните и растенията.

Мускулите са изградени от множество мускулни влакна, които имат способността да се съкращават. Мускулните влакна са клетки с просто устройство: съдържат само клетъчно ядро и голяма цитоплазма. Енергията за мускулните съкращения се получава от химичното съединение аденозинтрифосфат (съкр. АТФ).

Мускулите се делят на скелетни, сърдечни и гладки. Съкращаването на сърдечните и гладките мускули протича неволево и работата им е необходима за оцеляването на организма. Примери за това са работата на сърцето и червата. Волевото съкращаване на скелетните мускули се използва за придвижване.

Мускулите се захранват главно чрез окисление на мазнини и въглехидрати, но понякога и анаеробно. В резултат от тези химични реакции се получават молекули аденозинтрифосфат.

Всеки път по време на физическо натоварване се образуват микроскопични увреждания (разкъсвания) на мускулните влакна и връзките. След това обаче тялото ги възстановява и те стават още по-здрави, по-силни, по-големи и по-издръжливи. Именно на този принцип, чрез редовни тренировки мускулите нарастват, а сухожилията се заздравяват.

Мускулната система е анатомична система от мускули, позволяваща на организмите да се движат. Мускулната система на гръбначните животни се контролира чрез нервната система, въпреки че някои мускули, като например сърдечния мускул, могат да бъдат напълно независими.

Мускулната тъкан е образувана от силно удължени клетки, наречени мускулни влакна. Миофибрилата е основната функционална единица и е изградена от съкратителни белтъци – актин и миозин. Основната функция на мускулната тъкан е двигателната, която осигурява възбудимостта, проводимостта и съкратимостта.

 • Възбудимост – това е свойството на клетката да премине от състояние на покой в активно състояние под действие на дразнители.
 • Проводимост – способността на клетката да предава възбуждането като нервен импулс по дължината си.
 • Съкратимост – способността на мускулната клетка да намалява дължината си.

 

Мускули

Има три различни вида мускули: скелетни мускули, сърдечни мускули, и гладки мускули.
 

Скелетни мускули
В човешкото тяло има около 600 скелетни мускула. При децата мускулите представляват около 21 %, а при възрастните около 40 % от теглото на тялото. С настъпването на старостта мускулната маса намалява. Те са напречнонабраздени и клетките им са много по-големи от тези на гладката мускулна тъкан. Тя изгражда костите.

Сърдечен мускул
Сърдечната мускулна тъкан изгражда основно сърцето. Тя е напречнонабраздена, а клетките и са много по-малки от тези на скелетната мускулна тъкан. Не подлежи на волеви контрол.

Гладки мускули
Гладката мускулна тъкан изгражда вътрешните кухи органи (матка,пикочен мехур,стените на артерии и вени.). Тя не е напречно набраздена и не подлежи на волеви контрол.Гладките мускули са изградени от мускулни влакна наречени миофибри. Клетките на гладките мускули имат вретеновидна форма и по-малки размери от тези на скелетните мускули.По външната си повърхност имат базална мембрана,а във вътрешността централно разположено ядро. Органелите (филаменти), съдържащи се в гладко-мускулната клетка:

 •     Саркоплазмен ретикулум - депо за Са и К йони, участващи при съкращението на мускула.
 •     Саркоплазма (цитолазма)- в нея се намират три вида нишки изградени от белтък.

Гладките мускули са два основни типа:

 •     Висцерални - изграждат стените на кухите вътрешни органи, както и малките артерии и артериоли.
 •     Дискретни - намират се в ириса, стените на големите артерии,дихателните пътища и семепровода.

Гладкомускулната тъкан има добри регенераторни възможности - клетките могат да се делят и пролиферират.