Албумин

Референтни стойности ВМА, София:

35-52 g/l 

 

Взема се:

Венозна  кръв

 

Условия за вземане:

Сутрин, на гладно
 

 

Албумин ( Albumin, Alb )

 

Той представлява свободен от въглехидрати протеин, който е 55-65% от плазменните белтъци. Синтезира се от черния дроб. Ежедневният синтез е от порядъка на 150-250 mg/kg телесна маса. Молекулната му маса е 66.3 kD. Изграден е изцяло от аминокиселини, няма въглехидратни съставки. Около 2/3 от албумина се намира в кръвта, която циркулира в съдовете (160-240 g), а около 1/3 (80-120 g) – в междуклетъчното пространство.

Във вътресъдовото пространство албуминът осигурява онкотичното налягане и е най-важният транспортен белтък, който пренася много неразтворими или трудно разтворими във вода вещества – мастни киселини, аминокиселини, билирубин, хормони, медикаменти.

Албуминът функционира неспецифично като принася протеини за различни съставки, включващи свободни мастни киселини, билирубин, някои йони / като Са++, Zn++ / и много лекарства. Той има основна роля в поддържането на онкотичното налягане на плазмата и в разпраделението на извънклетъчните течности между съдовите и извънсъдовите пространства. Трябва да се отбележи, че понижението на албуминовата концентрация при остри заболявания може да бъде част от причините за повишение на други белтъци / като острофазните белтъци напр./

Динамичното проследяване на албумина е необходимо при: хронични гломерулопатии и хронични чернодробни заболявания, при оценка на ефекта от лечението и изграждане на прогнозата. Полуживотът на албумина в серума е 18-19 дни, поради това повторното му изследване е оправдано след 2-3 седмици. Полезно е изследването му при оточен синдром. 

 • Чернодробен статус – Албуминът се синтезира в черния дроб и и неговата плазмена концентрация е индекс за функцията му. Относително продължителният полуживот /около 20 дни/ води до задържане на нормални стойности в ранните етапи дори и на остри чернодробни заболявания. Понижението на концентрациите при хронични заболявания на черния дроб са показател за чернодробна декомпенсация
 • Хранене – Албуминът не е хранителен протеин и е слаб показател на хранителния статус. При продължително гладуване се намалява синтезата на албумин и концентрацията му в извънклетъчната течност.

 

Хипоалбуминемия (понижен албумин):

 • при чернодробни заболявания  (понижен синтез) – хепатит, цироза
 • гломерулонефрити или нефрозен синдром (повишена загуба)
 • гладуване (неадекватен прием на аминокиселини)
 • гастроинтестинални заболявания (загуба на междуклетъчна течност и малабсорбиия)
 • изгаряния (повишена загуба)
 • малигнени тумори; хипертиреоидизъм; хиперкортицизъм (повишено разграждане)
 • абсцеси, ексудати, асцит (усилено премина­ване на албумин в междуклетъчното пространство или в телесните кухини)
 • пови­шена пропускливост на капилярната стена и преминаване на албумин в междуклетъчното пространство (остри и хронични възпалителни заболявания, белодробна туберку­лоза, остър миокарден инфаркт, след травми и оперативни интервенции, сър­дечносъдова недостатъчност, сепсис, ос­тър гломерулонефрит)
 • генетичен дефект.

Понижението на албумина при хиперхидратация е релативно. Понижен албумин има по време на бременност.

Не е позната абсолютна хипералбуминемия. Възможно е установяване на по-висока концентрация при терапевтично внасяне на албумин. Обикновено хипералбуминемията е релативна и е при дехидратация.