Алкална фосфатаза

Референтни стойности ВМА, София:

30-120 u/l

 

Взема се:

Венозна  кръв

 

Условия за вземане:

Сутрин, на гладно

 

Алкалната фосфатаза е ензим (хидролаза), който катализира хидролизата на различни фосфатни естери с рН-оптимум в алкалната област.

Намира се в почти всички органи, в сравнително по-висока концентрация в епителните клетки на червата, в проксималните бъбречни каналчета, костите (в остеобластите – клетки, участващи в изграждането на костите), жлъчните капиляри, черния дроб, плацентата, слезката и левкоцитите.

В детската възраст и при бременност серумната активност на АФ е 2-3 пъти по-висока в сравнение със стойностите при възрастни, което е нормално (физиологично). При деца и подрастващи това е свързано с растежа на костите, а при бременни по-високите стойности призхождат от плацентата.

При възрастни стойностите на АФ се движат в определени граници.

 

Повишени нива на алкална фосфатаза (АФ, ALP):

Високите стойности на алкална фосфатаза обикновено са индикация за чернодробно увреждане или за състояние, което води до повишена активност на клетките на костната тъкан.

Ако резултатите от други тестове за оценка на чернодробната функция — изследване на билирубин в кръвта, аспартат аминотрансфераза (АСАТ), аланин аминотрансфераза (АЛАТ, ALAT) — са също високи, това обикновено означава, че повишените нива на АФ се дължат на чернодробно заболяване.

Ако нивата на гама-глутамилтранспептидаза (ГГТ, ГГТП) или 5'-нуклеотидаза също са повишени, тогава високите стойности на ALP вероятно се дължат за чернодробно заболяване.
Ако някои от тези два теста (ГГТП и 5'-нуклеотидаза) показва нормални резултати, то тогава високите нива на алкална фосфатаза са индикация за заболяване, засягащо костите.

Освен това, ако изследването на калций в кръвта и/или на фосфор показва отклонение от нормата, това също е признак, че високите нива на АФ се дължат на костно заболяване.

Ако от наличните признаци и симптоми или от проведените изследвания не може да се установи дали високите нива на алкална фосфатаза (АФ, ALP) се дължат на чернодробно или на костно заболяване, тогава може да се изследват изоензимите на ALP (ALP-1 и ALP-2), за да се определи източника на отклонения (черен дроб или кости).

 

Ниски нива на алкална фосфатаза (АФ, ALP) могат да се наблюдават при:

 • постменопаузални жени, провеждащи хормонозаместителна терапия;
 • прием на орални контрацептиви;
 • деца с ахондроплазия и кретенизъм;
 • деца след прекаран ентерит;
 • цьолиакия;
 • скорбут;
 • преливане на кръв;
 • сърдечен байпас;
 • недоимък на цинк;
 • магнезиев недоимък;
 • хипофосфатазия — рядко генетично заболяване на костния метаболизъм, което може да предизвика значително и продължително понижаване нивата на ALP;
 • белтъчно-калорийно недохранване;
 • болест на Уилсън (Wilson);
 • хипотиреоидизъм;
 • недоимък на фолиева киселина (витамин В9);
 • недоимък на витамин В6;
 • излишък на витамин D;
 • хипопаратиреоидизъм;
 • пернициозна анемия;
 • апластична анемия;
 • хронична миелоидна левкемия;