Алфа-фето протеин

Референтни стойности ВМА, София:

< 10mg/l 

 

Взема се:

Венозна  кръв

 

Условия за вземане:

Преди обяд до 12ч.

 

 

Туморни маркери. АFP (Алфа – Фетопротеин)

 

Понятието туморни маркери – обхваща вещества, които насочват към наличие на някакъв вид тумор.

Всички измервани сега туморни маркери, говорят за наличие на тумор, ако надхвърлят определени прагови нива, т. е. всички туморни маркери постъпват в телесните течности и при нетуморни заболявания /в съответно по-ниски концентрации/.

Изследването на AFP има стойност в следните случаи:

 • първичен чернодробен карцином
 • тумори, изхождащи от тестисите (без семином)
 • в 15% от гастро-интестиналните тумори, най-вече стомашни

Концентрациите на AFP по време на нормална бременност са високи, още по-високи са при многоплодна бременност. Изследването на маркера се използва за скрининг на дефект на невралната тръба, а в комбинация с други показатели за откриване на синдрома на Даун.

AFP е много висок при новородени като спада през първите няколко месеца от живота.

Неспецифично повишени стойности на маркера може да има при:

 • остро или хронично чернодробно заболяване (хепатит, чернодробна цироза, токсично увреждане и др.);
 • наследствена тирозинемия и атаксия телеангиектазия;
 • леки повишения могат да се наблюдават при бъбречна недостатъчност;

Туморните маркери в повечето случаи са подходящи за проследяване след проведена хирургическа интервенция или в хода на друг вид терапия /в случай на тотално отстраняване на тумора и при липса на метастази следва намаляване стойностите на туморния маркер до нормалните, всяко ново повишение на стойностите му е указание за настъпил рецидив/. Те не са подходящи за ранна диагноза на туморни образувания.

 

Отклонения от нормата:

Увеличеното  количество на алфа-фетопротеина в кръвта на бременната жена е на лице при наличие на вродени аномалии като:

 • синдром на Даун (тризомия на 21 хромозомна двойка);
 • дефекти на невралната тръба (спина бифида и аненцефалия);
 • тежки дефекти на плода.

В периферната кръв количеството на алфа-фетопротеина е повишено при:

 • ракови заболявания (хепатоцелуларен рак, рак на тестисите);
 • хепатити;
 • дефекти на плода на гръбначния и главни мозък, на коремна стена;
 • тумор на зародишните клетки;
 • метазтази от туморни процеси;