Антистрептолизинов титър

Референтни стойности ВМА, София:

5-40 u/l

 

Взема се:

Венозна  кръв

 

Условия за вземане:

Сутрин, на гладно до 10ч.

 

Антистрептолизинов титър (АСТ) е кръвен тест, който измерва концентрацията на антистрептолизинови антитела в кръвта.

Позитивира се при заболявания в резултат на стрептококова инфекция – ревматизъм, постстрептококов гломерулонефрит, еризипел. Провежда се обикновено заедно с микробиологично изследване, целящо изолиране на бактериалния причинител.

 

Измерването на титъра на антистрептолизин 0 - ASO антителата  се прилага при следните случай:

 • ревматоиден артрит;
 • ревматизъм - инфекциозно-алергично възпалително заболяване, засягащо съединителната тъкан на сърцето, ставите или централната нервна система;
 • ревматична треска - възпалително заболяване, засягащо съединителната тъкан на кожата, сърцето, ставите;
 • перикардити (констриктивни);
 • миокардити;
 • остър гломерулонефрит - възпалително заболяване, което основно засяга гломерулите в бъбреците;
 • стрептококови инфекции – тонзилите, фарингити, ларингити.

 

Отклонения от нормата

Фалшиво положителни резултати могат да бъдат получени при състояния като:

 • ревматоиден артрит;
 • скарлатина;
 • тонзилит;
 • стрептококови инфекции;
 • здрави носители.
   

Ранните инфекции при деца от 6 месеца до 2-годишна възраст могат да дадат фалшиво отрицателни резултати.

Само едно определяне на антистрептолизиновите 0 антитела не дава достатъчно информация за актуалното състояние на болестта.

Необходимо е да се направи  полуколичествено определяне на всеки 2 седмици за период от 4 до 6 седмици за проследяване на заболяването.

Получените резултати трябва да бъдат интерпретирани заедно с останалите налични клинични и лабораторни резултати.

Титърът при полуколичественото отчитане, се определя от най–високото разреждане с положителен резултат.