Витамин D

Референтни стойности ВМА, София:

50-120 nmol/l 

 

Взема се:

Венозна кръв

 

Условия за вземане:

Сутрин до 9ч. Минимум 10 дни след последен прием на витамини и хранителни добавки.

 

Витамин D е мастно разтворим витами, от съществено значение за правилното развитие и формиране на зъбите и костите.

Двете най-важни форми на витамин D са:

  • холекалциферол (витамин D3) и,
  • ергокалциферол (витамин D2)

25-хидроксивитамин D (25-ОН Вит.D) е метаболитът, който обичайно се измерва и отразява количество на витамина в организма. Определянето му служи за откриване на недоимък или повишени нива. Над 95% от Вит.D, измерван при лабораторните тестове представлява 25-ОН Вит.D3, а останалата минимална част е за сметка на 25-ОН Вит.D2. Полуживотът на 25-хидроксивитамин D в кръвообръщението е 2-3 седмици, т.е. той представлява едно стабилно депо, отразяващото нивото на витамина в организма.

Добре позната е ролята на Вит.D в обмяната на калция и фосфора, респективно на костите. Той стимулира абсорбцията на Са в тънките черва и повишава реабсорбцията на Са през бъбреците. Играе роля в костното формиране и ремоделиране, така че недоимъкът на витамин D е честа причина за вторичен хиперпаратиреоидизъм (повишение на PTH). Тежкият дефицит на витамин D води до развитие на рахит при децата и остеомалация при възрастните. През последните години е установено, че витамин D и метаболитите му участвуват в: 

  • регулацията на диференцирането на клетките, обмяната на инсулина, изграждането на имунната защита, предпазване от възпалителни, автоимунни, сърдечно-съдови и неопластични заболявания. 

Повишеният клиничен интерес е причина за провеждането на повече от 500 международни проучвания в периода 2000-2009 и ежегодното удвояване на броя на изследванията на витамин D в клиничните лаборатории по света.

 

Защо и кога се изследва

  • при данни за намалена костна плътност (остеопения/остеопороза), костни фрактури, костни деформации (съмнение за рахит или остеомалация), нарушен метаболизъм на калция (абнормни нива на калций, фосфор, РТН);
  • при диагностика и мониториране на заболявания на паращитовидните жлези (респ. промени в нивата на PTH);
  • за скрининг при хора, които са изложени на висок риск от дефицит на витамин D (по-възрастни хора; индивиди, които са институционализирани или са на легло и/или са с ограничено излагане на слънце; с наднормено тегло; и т.н. В тази група се включват също и хора с по-тъмна кожа и кърмени бебета.);
  • при лица със заболявания, които пречат на абсорбцията на мазнини (като кистозна фиброза и болест на Крон), тъй като витамин D е мастно-разтворим витамин;
  • за наблюдение на хора със стомашночревни операции, при които може да страда абсорбцията на витамин D;
  • преди начало на терапията или за проследяване ефекта от лечението, когато са предписани: витамин D, калций, фосфор, и/или магнезий или други медикаменти за остеопороза;

Ниските нива най-често се дължат на недостатъчно излагане на слънчева светлина или недостатъчен прием на витамин D с храната, или проблем с абсорбцията му в червата. Понякога, някои лекарства (фенитоин), могат да попречат на производството на витамин D в черния дроб.

Има доказателства, че недостигът на витамин D, освен неблагоприятния ефект върху костите, може да увеличи риска от някои видове рак, имунни заболявания и сърдечносъдови заболявания.

Високото ниво обикновено се дължи на внос на витамина с медикаменти или други хранителни добавки.