Aланин аминотрансфераза

Референтни стойности ВМА, София:

5,0-35.0 u/l

 

Взема се:

Венозна  кръв

 

Условия за вземане:

Сутрин, на гладно

 

 

АЛАТ ( ALAT, GPT )

 

ALT е ензим, който катализира превръщането на кето- в аминокиселини. Съдържа се вътреклетъчно в различни тъкани, но преобладаващото количество от него се намира в цитоплазмата на чернодробните клетки, по-малка част в митохондриите им.

При увреждане на чернодробната тъкан преминава в кръвта. Времето на „очистването му“ от серума, измерено като полуживот е 47 часа – близо три пъти по продължително от това на аспартатаминотрансферазата (AST) – 17 часа.

ALT е най-добрият показател за състоянието на чернодробната тъкан. Нарастването на активността на ALT в серума е винаги израз на чернодробно увреждане. При острите вирусни хепатити активността на ALT в серум (плазма) се повишава рязко, при мононуклеоза също има значимо повишаване на активността на ензима. При прием на алкохол или медикаменти – контрацептивни, транкилизатори, антидепресанти, барбитурати и намаляващи нивото на липидите активността му се повишава като израз на чернодробно увреждане. Активност на ALT, която надвишава 15 пъти горната граница на референтните стойности се приема като израз на остра чернодробна некроза.

 

Ниските нива на АЛАТ

Нямат клинично значение.

 

Повишени нива на аланин аминотрансфераза (АЛАТ, ALAT) могат да се наблюдават при:

  • Хепатит:

Много високи нива на АЛАТ (повече от 10 пъти над нормата) обикновено се наблюдават при остър (вирусен) хепатит.
При остър хепатит нивата на тази трансаминаза обикновено се задържат високи за около 1-2 месеца, като може да отнеме 3-6 месеца за тяхното нормализиране.

При хроничен хепатит стойностите на ALT значително по-ниски в сравнение с остър хепатит — обикновено по-малко от 4 пъти над нормата.

  • Прием на някои лекарства (например антибиотици, медикаменти за химиотерапия, аспирин, барбитурати, парацетамол и други) или други токсични за черния дроб вещества (например наркотици):

В някои случаи нивата на АЛАТ могат да бъдат >100 пъти над нормата.

При около 1% от пациентите се наблюдава страничен ефект при лечение с някои медикаменти, използвани при липидопонижаваща терапия (групата на статините) — постоянно увеличение на стойностите на серумния АЛАТ до повече от 3 пъти над горната референтна граница.

При тези пациенти обикновено не се наблюдават симптоми.

Ето защо е много важно да се проследява чернодробната дейност при тези хора.

Повишената активност на ALAT не означават автоматично, че е налице здравословен проблем.