APTT

Референтни стойности ВМА, София:

28-40 сек

 

Взема се:

Венозна  кръв

 

Условия за вземане:

Сутрин, на гладно

 

 

АПТТ  ( ККВ )

 

Известно е още като Кефалин-каолиново време (ККВ). Отнася към групата на хемостазните клиничнолабораторни показатели. Представлява скринингов (пресяващ) тест за оценка на активността на факторите от т.нар. вътрешна система на кръвосъсирването (ф.XII, XI, IX, VIII, X, V, II и I).).

Аналитичен принцип: След прибавянето на кефалин (фосфолипиден екстракт), каолин (контактен активатор) и CaCl2 към бедна на тромбоцити цитратна плазма, съсирването зависи от факторите, участващи във вътрешната система. аРТТ е времето, измерено от момента на добавяне на CaCl2 до началото на формирането на фибриновия съсирек.

 

 

Индикации за изследване на аРРТ :

 

 • контрол на промените в кръвосъсирването при лечение с нефракциониран Heparin;
 • периодично при контрол на пероралната антикоагулантна терапия с vit.K антагонисти;
 • съмнение за вроден или придобит дефицит на изброените по-горе фактори;
 • определяне на придобити инхибитори на ендогенния път на кръвосъсирване;
 • установяване на причината и локализиране на нарушението при тромбоемболични заболявания;
 • установяване на причината и локализиране на нарушението при хеморагични диатези;
 • ДИК-синдром;
 • изключване на нарушения в процеса на кръвосъсирване преди оперативни намеси;

 

 

Удължаване на аРТТ се наблюдава в следните случаи:

 

1. Вроден дефицит на ф.VIII, IX, XI и XII; Дефицит на X, V, II или I (РТ също е удължено).

Ако посочените фактори са в норма е възможен дефицит на прекаликреин (ф. на Флетчер) или високомолекулен кининоген (ф. на Фитцджералд);

 

2. Придобит дефицит и патологични състояния:

 • лечение с конвенционални хепарини или орални антикоагуланти;
 • чернодробни заболявания;
 • ДИК синдром;
 • присъствие на инхибитори на кръвосъсирването (напр. лупусни антикоагуланти, антитела срещу ф.VIII );

Стойността на аРТТ зависи от възрастта на пациента. Удължено аРТТ често се наблюдава особено при деца, без клинични данни за нарушение в хемостазата, докато у възрастни пациенти се наблюдава скъсяването му.

АРТТ може да е скъсено при увеличена активност на ф.VIII .

 

Скъсяване на ККВ се намира при състояния, свързани с хиперсъсирваемост на кръвта:

 • стрес
 • неоплазми
 • след масивни оперативни интервенции