C-реактивен протеин

Референтни стойности ВМА, София:

0-5,0 mg/l 

 

Взема се:

Венозна кръв

 

Условия за вземане:

Сутрин, на гладно

 

 

CRP e типичен белтък на острата фаза. Нивото му рязко нараства под влияние на цитокини (най-вече интерлевкин-6).

Патофизиологични данни – Концентрацията на CRP бързо и много отчетливо нараства при възпалителни и дегенеративни процеси. За разлика от другия често използуван при такива случай показател – СУЕ – CRP не се влияе от други фактори (като форма и големина на еритроцитите) и поглежи на калибриране, т.е. последващи резултати могат да бъдат надеждно сравнявани с изходните.

Диагностична стойност CRP е ценен показател при диагностициране и проследяване ефекта от лечението на остри възпалителни заболявания особено в интензивни сектори и при малки деца. Нивото му обаче се повишава и при заболявания с деструктивни промени в тъканите – колагенози, неоплазии, постоперативни усложнения, тромботични усложнения и др. Особено важно предимство на CRP е бързата промяна в стойностите му в резултат от лечението – по пр

 

Повишени нива на С-реактивен протеин в кръвта насочва към възпалителен процес, но без да има възможност да се определят местоположението или причината.

При индивиди, при които има съмнение за тежка бактериална инфекция, високите стойности на С-реактивния протеин могат да имат потвърдителен характер.

Нивата на CRP могат да бъдат повишени в различни случаи:

  • при жени в късните периоди на бременността; наличие на леко възпаление и вирусни инфекции — 10-40 mg/L;
  • наличие на активен възпалителен процес; бактериална инфекция — 40-200 mg/L;
  • тежки бактериални инфекции и изгаряния — > 200 mg/L
  • при използване на противозачатъчни таблетки или хормонално-заместителна терапия (тоест естроген);
  • по-високи стойности на С-реактивен протеин се наблюдават и при хора с наднормено тегло;

Високите нива на CRP при пациенти с хронични възпалителни заболявания подсказват за обостряне или за неефективно лечение.

Ако стойностите на С-реактивния протеин първоначално се повишават, а след това спаднат, това означава, че възпалението или инфекцията отшумява и/или се повлиява от лечението.