CA 125

Референтни стойности ВМА, София:

0-35 u/ml 

 

Взема се:

Венозна  кръв

 

Условия за вземане:

Преди обяд до 12ч.
 

 

Туморни маркери. СА 125.

 

Понятието туморни маркери – обхваща вещества, които насочват към наличие на някакъв вид тумор.

Всички измервани сега туморни маркери, говорят за наличие на тумор, ако надхвърлят определени прагови нива, т. е. всички туморни маркери постъпват в телесните течности и при нетуморни заболявания /в съответно по-ниски концентрации/.

Туморните маркери в повечето случаи са подходящи за проследяване след проведена хирургическа интервенция или в хода на друг вид терапия /в случай на тотално отстраняване на тумора и при липса на метастази следва намаляване стойностите на туморния маркер до нормалните, всяко ново повишение на стойностите му е указание за настъпил рецидив/.Те не са подходящи за ранна диагноза.

Изследването на този туморен маркер има стойност при:

  • карцином на яйчниците
  • други видове карциноми: на ендометриума, гърдата, стомашно-чревния тракт и други.

 

Повишени стойности на Са 125 могат да се открият при:

  • силно завишени стойности се откриват при асцит, плеврални и перикардни изливи;
  • задръжка на течности в организма;
  • доброкачествени гинекологични заболявания – кисти на яйчника, ендометриоза, миома и цирвицити;
  • доброкачествени заболявания на други органи – остър и хроничен панкреатит, стомашно-чревни заболявания, цироза и хепатити, бъбречна недостатъчност, автоимунни заболявания и др.
  • леки повишения – по време на овулаторния пик, менструация и ранна бременност;