CA 15-3

Референтни стойности ВМА, София:

до 25 u/ml 

 

Взема се:

Венозна  кръв

 

Условия за вземане:

Преди обяд до 12ч.

 

 

Туморни маркери. СА 15-3.

 

Понятието туморни маркери – обхваща вещества, които насочват към наличие на някакъв вид тумор.

Всички измервани сега туморни маркери, говорят за наличие на тумор, ако надхвърлят определени прагови нива, т. е. всички туморни маркери постъпват в телесните течности и при нетуморни заболявания /в съответно по-ниски концентрации/.

Туморните маркери в по-голяма или по-малка степен зависят от размера на тумора, т.е. не са подходящи за ранна диагноза /при малка по обем туморна маса – туморните маркери могат да са в нормални стойности/.

Туморните маркери в повечето случаи са подходящи за проследяване след проведена хирургическа интервенция или в хода на друг вид терапия /в случай на тотално отстраняване на тумора и при липса на метастази следва намаляване стойностите на туморния маркер до нормалните, всяко ново повишение на стойностите му е указание за настъпил рецидив/.

 

СА 15-3 . Изследването на маркера има стойност при:

 • карцином на млечната жлеза
 • метастазирали карциноми от панкреас, яйчник, дебело черво, бял дроб, стомах, матка.

 

 

Повишени нива:

 

Високите концентрации на СА 15-3 са свързани с напреднал стадий на рак на гърдата или висок туморен товар.

Стойностите на CA 15-3 корелират със степента на развитие, тоест нарастването на тумора ще доведе до увеличаване нивата на карбохидратен антиген 15-3.

Значително по-високи нива се наблюдават при метастатичен рак на гърдата, особено когато са налице метастази в черния дроб или в костите.

Едновременното повишаване на нивата на CA 15-3 и алкална фосфатаза (АФ, ALP) е свързано с повишен риск за ранен рецидив на рак на гърдата.

Повишени нива на cancer antigen 15-3 могат да се наблюдават и при здрави индивиди, при други злокачествени заболявания (освен рак на гърдата), както и при някои доброкачествени състояния:

 

Доброкачествени състояния:

 • хроничен хепатит;
 • цироза на черния дроб;
 • туберкулоза;
 • саркоидоза;
 • доброкачествено състояние на гърдата;
 • тазова възпалителна болест;
 • ендометриоза;
 • системен лупус еритематозус;
 • бременност и кърмене;
 • Злокачествени заболявания:
 • дребноклетъчен карцином на белия дроб;
 • недребноклетъчен белодробен карцином;
 • рак на черния дроб;
 • рак на дебелото черво;
 • рак на яйчниците;
 • рак на маточната шийка (цервикс);
 • рак на ендометриума (на маточната лигавица);
 • рак на панкреаса;
 • рак на простатата;

 

 

Ниски нива:

 

Възможно е да се наблюдават ниски нива на туморния маркер дори при злокачествено заболяване на гърдата, тъй като не всички видове рак произвеждат карциномен антиген 15-3.

Карциномите в ранен стадий на развитие не произвеждат достатъчно количество от карциномен антиген 15-3 и затова стойностите му са ниски.

Нивата на СА 15-3 се понижават при пациенти, които се повлияват от лечението.