CA 19-9

Референтни стойности ВМА, София:

<35 u/l 

 

Взема се:

Венозна  кръв

 

Условия за вземане:

Преди обяд до 12ч.
 

 

Туморни маркери. СА 19-9.

 

Понятието туморни маркери – обхваща вещества, които насочват към наличие на някакъв вид тумор.

Всички измервани сега туморни маркери, говорят за наличие на тумор, ако надхвърлят определени прагови нива, т. е. всички туморни маркери постъпват в телесните течности и при нетуморни заболявания /в съответно по-ниски концентрации/.

Туморните маркери в повечето случаи са подходящи за проследяване след проведена хирургическа интервенция или в хода на друг вид терапия /в случай на тотално отстраняване на тумора и при липса на метастази следва намаляване стойностите на туморния маркер до нормалните, всяко ново повишение на стойностите му е указание за настъпил рецидив/.

 

СА 19-9 – Карциномен антиген 19-9 с междинен продукт СА 50. Изследването на този маркер има стойност при:

 • карцином на панкреаса
 • карцином на жлъчните пътища
 • карцином на дебелото черво
 • карцином на стомаха
 • карцином на яйчниците

 

Повишени нива на раков антиген СА 19-9 могат да се установят и при здрави хора, както и при доброкачествени състояния, като например:

 • обструкция (запушване) на жлъчните пътища;
 • холангит;
 • възпалително заболяване на червата;
 • остър и хроничен панкреатит;
 • цироза на черния дроб;
 • кистозна фиброза;
 • заболяване на щитовидната жлеза;

 

Повишени нива на СА 19-9 могат да се наблюдават при различни злокачествени заболявания, включително:

 • карцином на жлъчните пътища;
 • колоректален карцином;
 • карцином на стомаха;
 • овариален карцином (рак на яйчниците);
 • хепатоцелуларен карцином;
 • езофагеален (на хранопровода) карцином;
 • карцином на панкреаса;

Най-високи стойности на СА 19-9 са наблюдавани при злокачествено заболяване на екзокринния (секретиращ храносмилателни ензими) панкреас.
Около 95% от случаите с рак на панкреаса са от този тип.

Високите стойности на този туморен маркер могат да се използват като предиктивен (прогностичен) показател за състоянието на пациента.

Постоперативното (след операцията) понижаване или нормализиране на стойностите на СА 19-9 е свързано с по-голяма продължителност на живота.