LDH

Референтни стойности ВМА, София:

 • Мъже до - 247 IU/L 
 • Жени до - 248 IU/L.

 

Взема се:

Венозна  кръв

 

Условия за вземане:

Сутрин, на гладно до 10ч. Без физическо натоварване до 2 дни преди изследването.

 

ЛДХ (лактатдехидрогеназа) е ензим с решаваща роля за обмяната на въглехидратите. ЛДХ е широко застъпена в човешкия организъм. Съдържа се в различна концентрация в следните органи: бъбреци, сърдечен мускул, скелетна мускулатура, задстомашна жлеза, черен дроб.

Общата ЛДХ се състои от 5 молекулни ензимни варианти (изоензими): ЛДХ1, ЛДХ2, ЛДХ3, ЛДХ4 и ЛДХ5 . ЛДХ1 и ЛДХ2 (ХБДХ = HBDH) са характерни за сърдечния мускул, еритроцитите, мозъка. ЛДХ4 и ЛДХ5 – за черния дроб и скелетната мускулатура.

Поради това, че ЛДХ е широко разпространена в много различни тъкани, покачването на стойностите на общата ЛДХ е неспецифично, но в комбинация с други показатели се използва при диагностиката на голям брой различни заболявания.

По-голямо клинично значание има изследването на изоензимите на ЛДХ. Повишени нива на ЛДХ1 и ЛДХ2 са характерни за миокардния инфаркт, някои видове анемии с повишено разрушаване на червените кръвни телца и др. ЛДХ5 се повишава при заболявания на черния дроб, скелетната мускулатура и др.

 

Повишени кръвни нива на лактат дехидрогеназа може да означават:

 • Цереброваскуларен инцидент (инсулт)
 • Употреба на упойващи вещества, аспирин, наркотици, прокаинамиди, алкохол
 • Хемолитична анемия
 • Пернициозна (мегалобластна) анемия
 • Инфекциозна мононуклеоза
 • Чревен или белодробен инфаркт
 • Бъбречно заболяване
 • Чернодробно заболяване
 • Мускулна дистрофия
 • Панкреатит
 • Рак на тестиса, лимфома или друго злокачествено заболяване

При някои хронични и прогресиращи заболявания, както и при употребата на някои медикаменти, нивата на лактат дехидрогеназа може да се задържат леко повишени за дълъг период от време.

Нормалните и ниски нива на ЛДХ обикновено не означават проблем. Ниски нива може да се измерят при прием на голямо количество аскорбинова киселина (витамин С).