Ph на урината

Референтни стойности ВМА, София:

4,5 – 8,5 

 

Взема се:

Урина

 

Условия за вземане:

Средна струя на първа сутрешна урина след тоалет отделена в стерилен съд.

 

Определяне на концентрация на водородните йони в урината. рН е пресметнатия им десетичен логаритъм.

При обикновен режим на хранене (смесена храна) отделената урина има неутрална реакция (рН 5 – 7). При употреба на растителна храна, алкализиращи средства, при възпаление на пикочните пътища, при повръщания, отделената урина има алкална (основна) реакция. При престояла урина, някои интоксикации, реакцията е кисела.

Изследването на рН на урина е необходимо в случаите, когато подкисляването на урината може да е свързано с някои заболявания-диабетна  кетоацидоза,диария,гладуване,уремия,висока температура. Алкална урина се среща при ренална тубулна ацидоза, повръщане, вегетарианска диета, инфекция на уринарния тракт.

 

Отклонения от нормата:

Някои храни (като цитрусови плодове, млечни продукти) и лекарства (като противокиселинни лекарствени средства) могат да променят рН на урината.

 

Високото (алкално) pH може да се дължи на: 

 • повръщане; 
 • бъбречно заболяване;
 • инфекции на отделителната система;
 • астма.

 

Ниското (кисело) pH може да се дължи на

 • тежко белодробно заболяване (емфизем);
 • неконтролиран диабет;
 • злоупотреба с аспирин;
 • тежка диария, дехидратация;
 • гладуване;
 • повишен прием на алкохол;
 • прием на антифриз.