TPO

Референтни стойности ВМА, София:

0-100 mU/l

 

Взема се:

Венозна кръв

 

Условия за вземане:

Сутрин до 11ч.
 

 

Anti-TPO ( MAT )

 

Тироидно-специфичната пероксидаза ( TPO ) е ензим, който присъства в микрозомите на тиреоцитите и се изразява на  клетъчна повърхност. Заедно с тиреоглобулина участва в образуването  щитовидните хормони – Т3 и Т4. Anti-TPO ( MAT ) са антителата, които организма образува срещу ТРО.

 

Те се повишават при автоимунни тиреоидити. Най-често срещаните от тях са тиреоидит на Хашимото и Грануломатозен тиреоидит.

 

Високите нива на МАТ се свързват с повишен риск от:

  • Преносване на плода
  • Прееклампсия
  • Преждевременно раждане
  • Провал на ин-витро оплождане

Изследването а е важно за поставяне на диагнозата при тиреоидит на Хашимото, за проследяване развитието на болестта и в диференциално диагностично отношение/случаи за съмнение за автоимунен тиреоидит с неизвестен произход/. Чувствителността на тестовете може да се увеличи , чрез едновременно изследване на ТАТ и МАТ, и допълнително на TSH-рецепторни антитела. Отрицателния резултат не изключва наличието на автоимунно заболяване.