Абифай Таблетки. 15 мг. (28 табкетки)

Цена: 21 лв.

 

 

АБИЛИФАЙ табл. 15 мг. * 28

 

Листовка: информация за потребителя

 • ABILIFY 5 mg таблетки
 • ABILIFY 10 mg таблетки
 • ABILIFY 15 mg таблетки
 • ABILIFY 30 mg таблетки
 • Арипипразол (Aripiprazole)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може
 • да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
 • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

 

Какво съдържа тази листовка

 • Какво представляват ABILIFY таблетки и за какво се използват
 • Какво трябва да знаете, преди да приемете ABILIFY таблетки
 • Как да приемате ABILIFY таблетки
 • Възможни нежелани реакции
 • Как да съхранявате ABILIFY таблетки
 • Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 

Какво представляват ABILIFY таблетки и за какво се използват

ABILIFY таблетки съдържат активното вещество арипипразол, което принадлежи към група лекарства, наречени антипсихотици. Той се използва за лечение на възрастни и юноши на и над 15 години, страдащи от заболяване, характеризиращо се със симптоми като чуване, виждане или усещане на неща, които реално не съществуват, подозрителност, погрешни убеждения, объркан (несвързан) говор и поведение, както и отегчение. Хората в такова състояние могат да изпаднат в депресия, да изпитват чувство на вина, тревожност или напрежение.

ABILIFY таблетки се използват за лечение на възрастни и юноши на и над 13 години, които страдат от заболяване, характеризиращо се със симптоми като усещане за приповдигнатост, свръхенергия, нужда от много по-малко сън от обикновено, много бързо говорене с надпреварващи се идеи и понякога тежка раздразнителност. При възрастни те също предотвратяват възобновяването на тези симптоми при пациенти, които са се повлияли от лечението с ABILIFY таблетки.

 

 

Какво трябва да знаете, преди да приемете ABILIFY таблетки

 

Не приемайте ABILIFY таблетки

 • ако сте алергични към арипипразол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

 

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете ABILIFY таблетки, ако страдате от:

 • висока кръвна захар (характеризираща се със симптоми като прекомерна жажда, извънредно големи количества урина, увеличен апетит, чувство на слабост) или имате предишни заболявания от диабет в семейството
 • припадъци
 • неволни, неправилни движения на мускулите, особено на лицето
 • сърдечно-съдови заболявания, предишни сърдечно-съдови заболявания в семейството,
 • инсулт или "микро" инсулт, абнормно кръвно налягане
 • наличие на кръвни съсиреци или фамилни данни за такива, тъй като употребата на антипсихотични средства се асоциира с образуването на кръвни съсиреци
 • силно влечение към хазарт в миналото

Ако забележите увеличаване на теглото, развиете необичайни движения, изпитвате сомнолентност, която пречи на нормалните Ви ежедневни дейности, имате затруднения с гълтането или алергични симптоми, моля уведомете Вашия лекар. Ако Вие сте възрастен пациент и страдате от деменция (загуба на паметта или други умствени способности), Вие или Ваш близък трябва да уведомите Вашия лекар дали сте прекарали инсулт или “микро” инсулт.

Уведомете Вашия лекар незабавно, ако имате мисли или чувства, които да са насочени към самонараняване. Има съобщения за проява на мисли и опити за самоубийство по време на лечение с арипипразол.

Уведомете Вашия лекар незабавно, ако страдате от мускулна скованост или липса на гъвкавост, придружени с висока температура, изпотяване, променено психическо състояние или ускорен или неравен сърдечен пулс.

 

Деца и юноши

Не използвайте това лекарство при деца и юноши под 13-годишна възраст. Не е известно, дали е безопасно и ефикасно при тези пациенти.

 

Други лекарства и ABILIFY таблетки

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително лекарства, отпускани без рецепта. Лекарства понижаващи кръвното налягане: ABILIFY таблетки могат да увеличат ефекта на
лекарствата, използвани за понижаване на кръвното налягане. Уверете се, че Вашия лекар знае, че приемате лекарства за контролиране на кръвното налягане.

Приемането на ABILIFY таблетки заедно с други лекарства може да наложи промяна в дозировката на ABILIFY таблетки. Особено важно е да уведомите лекаря за следните лекарства:

 • Лекарства за коригиране на сърдечния ритъм
 • Антидепресанти или билкови препарати използвани за лечение на депресия и безпокойство
 • Противогъбични средства
 • Някои лекарства за лечение на HIV инфекция
 • Антиконвулсанти, използвани за лечение на епилепсия

Лекарства, повишаващи нивото на серотонин: триптани, трамадол, триптофан, SSRI (например пароксетин и флуоксетин), трициклични антидепресанти (например кломипрамин, амитриптилин), петидин, жълт кантарион и венлафаксин. Тъй като тези лекарства повишават
риска от нежелани лекарствени реакции, ако получите някакъв необичаен симптом, докато приемате някое от тези лекарства в комбинация с ABILIFY таблетки, консултирайте се с Вашия лекар.

 

ABILIFY таблетки с храна, напитки и алкохол

ABILIFY таблетки могат да се приемат независимо от режима на хранене (с или без храна). Алкохолът трябва да се избягва.

 

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Следните симптоми могат да се появят при новородени, чийто майки са използвали ABILIFY таблетки през последния триместър (последните три месеца от бременността): треперене, скованост на мускулите и/или слабост, сънливост, възбуда, проблеми с дишането и затруднения в храненето. Ако при Вашето бебе се прояви някой от тези симптоми потърсете Вашия лекар.

При кърмене уведомете незабавно вашия лекар.

Ако приемате ABILIFY таблетки, не трябва да кърмите.

 

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте и не използвайте никакви инструменти или машини преди да установите как Ви въздействат ABILIFY таблетки.

ABILIFY таблетки съдържат лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казвал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да започнете приема на това лекарство.

 

 

Как да приемате ABILIFY таблетки

 

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчителната доза за възрастни е 15 mg веднъж дневно. Въпреки това, Вашият лекар
може да Ви предпише по-ниска или по-висока доза, до максимум 30 mg веднъж дневно.

 

Употреба при деца и юноши

Този лекарствен продукт първоначално може да се приема в по-ниски дози като перорален разтвор (течна форма).

Дозата може постепенно да се увеличава до 10 mg дневно, която е препоръчителната доза за юноши. Вашият лекар може да ви предпише по-ниска или по-висока доза, но не повече от 30 mg дневно.

Ако смятате, че ефекта на ABILIFY таблетки е прекалено силен или прекалено слаб за Вас, обсъдете го с Вашия лекар или фармацевт.

Опитайте се да приемате ABILIFY таблетки по едно и също време всеки ден. Няма значение дали ги приемате с или без храна. Винаги приемайте таблетките цели, с вода.
Дори ако се чувствата по-добре, не променяйте дозата ABILIFY таблетки и не спирайте лечението, без преди това да сте се консултирали с Вашия лекар.

 

Ако сте приели повече от необходимата доза ABILIFY таблетки

Ако установите, че сте приели повече ABILIFY таблетки от предписаните (или ако някой друг е приел от Вашите ABILIFY таблетки), веднага потърсете Вашия лекар. Ако не може да го откриете, отидете в най-близката болница и вземете със себе си опаковката на лекарството.

 

Ако сте пропуснали да приемете ABILIFY таблетки

Ако пропуснете да приемете някоя доза, вземете я възможно най-скоро след като се сетите, но не приемайте две дози в един и същи ден.

 

Ако сте спрели употребата на ABILIFY таблетки

Не прекратявайте лечението си само защото се чувствате по-добре. Важно е да продължите употребата на ABILIFY таблетки толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 

Възможни нежелани реакции

 

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

 

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 пациенти):

 • захарен диабет,
 • проблеми със съня,
 • чувство на тревожност,
 • чувство на неспокойство и невъзможност за седене на едно място, проблеми при седене на едно място,
 • неконтролирано потрепване, конвулсивни движения или гърчене, синдром на неспокойните крака,
 • треперене,
 • главоболие,
 • умора,
 • сънливост,
 • замаяност,
 • треперене и замъглено зрение,
 • намален брой изхождания или затруднено изхождане,
 • лошо храносмилане,
 • гадене,
 • повече слюнка в устата, отколкото обикновено,
 • повръщане,
 • чувство на умора.

 

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 пациенти):

 • увеличени нива на хормона пролактин в кръвта,
 • повишена кръвна захар,
 • депресия,
 • променен или повишен сексуален интерес,
 • неконтролирани движения на устата, езика и крайниците (тардивна дискинезия),
 • мускулно нарушение, причиняващо спастични движения (дистония),
 • хълцане,
 • двойно виждане,
 • учестено сърцебиене,
 • спадане на кръвното налягане при изправяне, което причинява замайване, виене на свят или прималяване.

 

Следните нежелани реакции са съобщени след пускане на пазара на перорален арипипразол, но честотата на тяхната поява е неизвестна:

 • ниски нива на белите кръвни клетки,
 • ниски нива на тромбоцитите в кръвта,
 • алергична реакция (напр. подуване на устата, езика, лицето и гърлото, сърбеж, уртикария),
 • поява или влошаване на диабет, кетоацидоза (кетони в кръвта и урината) или кома,
 • високи стойности на кръвната захар,
 • недостатъчно количество натрий в кръвта,
 • загуба на апетит (анорексия),
 • намаляване на теглото,
 • повишаване на теглото,
 • мисли за самоубийство, опит за самоубийство и самоубийство,
 • силно влечение към хазарт,
 • чувство на агресия,
 • възбуда,
 • нервност,
 • комбинация от висока температура, мускулна скованост, учестено дишане, изпотяване, замъглено съзнание и внезапна промяна в кръвното налягане и сърдечната честота, припадане (злокачествен невролептичен синдром),
 • гърч,
 • серотонинов синдром (реакция, която може да причини усещане за прекомерно щастие, сънливост, тромавост, неспокойство, чувство на опиянение, треска, потене или скованост в мускулите),
 • говорни смущения,
 • внезапна необяснима смърт,
 • животозастрашаващ неравномерен сърдечен ритъм,
 • сърдечен пристъп (инфаркт),
 • забавен сърдечен ритъм,
 • образуване на кръвни съсиреци във вените, особено на краката (симптомите включват подуване на крайника, болка и зачервяване), които могат да стигнат през кръвоносните съдове до белите дробове и да причинят болка в гърдите и затруднено дишане (при наличието на тези симптоми, незабавно потърсете медицинска помощ),
 • високо кръвно налягане,
 • припадане,
 • инцидентно вдишване на храна с риск от пневмония (белодробна инфекция),
 • спазъм на мускулите около гласовата кутия,
 • възпаление на панкреаса,
 • затруднения при преглъщане,
 • диария,
 • коремен дискомфорт,
 • стомашен дискомфорт,
 • чернодробна недостатъчност,
 • възпаление на черния дроб,
 • пожълтяване на кожата и бялата част на очите,
 • съобщения за отклонения в чернодробните функционални показатели,
 • кожен обрив,
 • чувствителност към светлина,
 • оплешивяване,
 • засилено потене,
 • неестествен мускулен разпад, който може да доведе до проблеми с бъбреците,
 • мускулна болка,
 • скованост,
 • неволно изпускане на урина (инконтинеция),
 • затруднено уриниране,
 • симптоми на отнемане при новородени в случай на експозиция по време на бременност,
 • продължителна и/или болезнена ерекция,
 • проблеми в терморегулацията на организма или прегряване,
 • гръдна болка,
 • оток на ръцете, глезените или краката,
 • при изследвания на кръв: променящи се нива на кръвната захар, повишен гликиран хемоглобин.

При пациенти в старческа възраст с деменция се съобщава за повече случаи с фатален изход по време на приема на арипипразол. Освен това се съобщават и случаи на инсулт или “микро” инсулт.

 

Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши

Нежеланите реакции при юноши на и над 13 години са подобни по честота и вид с тези при възрастните пациенти, с изключение на безсъние, неконтролирани конвулсии и потръпвания, безпокойство и уморяемост, които са много чести (по-чести от 1 на 10 пациента), и болка в горната част на корема, сухота в устата, увеличена сърдечна честота, увеличаване на теглото, увеличен апетит, мускулни потръпвания, неконтролируеми движения на крайниците, виене на свят, особено при ставане от легнало или седнало положение, които са чести нежелани реакции (по-чести от 1 на 100 пациенти).

 

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за
получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

 

Как да съхранявате ABILIFY таблетки

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера или картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

С оглед предпазване от овлажняване, съхранявайте лекарствения продукт в оригиналната му опаковка. Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

 

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

Какво съдържат ABILIFY таблетки

 • Активното вещество е: арипипразoл.

Всяка таблетка съдържа 5 mg арипипразoл.
Всяка таблетка съдържа 10 mg арипипразoл.
Всяка таблетка съдържа 15 mg арипипразoл.
Всяка таблетка съдържа 30 mg арипипразoл.

 • Другите съставки са: монохидратна лактоза, царевично нишесте, микрокристална целулоза, хидроксипропилцелулоза, магнезиев стеарат.

 

Покритие на таблетката

ABILIFY 5 mg таблетки: индигокармин алуминиев лак (Е 132)
ABILIFY 10 mg таблетки: червен железен оксид (Е 172)
ABILIFY 15 mg таблетки: жълт железен оксид (Е 172)
ABILIFY 30 mg таблетки: червен железен оксид (Е 172)

 

Как изглеждат ABILIFY таблетки и какво съдържа опаковката

Таблетките ABILIFY 5 mg са правоъгълни, сини на цвят, маркирани с ‘A-007’ и ‘5’ върху
едната страна.
Таблетките ABILIFY 10 mg са правоъгълни, розови на цвят, маркирани с ‘A-008’ и ‘10’ върху
едната страна.
Таблетките ABILIFY 15 mg са кръгли, жълти на цвят, маркирани с ‘A-009’ и ‘15’ върху едната
страна.
Таблетките ABILIFY 30 mg са кръгли, розови на цвят, маркирани с ‘A-011’ и ‘30’ върху едната
страна.
ABILIFY таблетки се предлагат в перфорирани еднодозови блистери, поставени в картонени
кутии, съдържащи 14 x 1, 28 x 1, 49 x 1, 56 x 1 или 98 x 1 таблетки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

 

Притежател на разрешението за употреба

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.- Великобритания

 

Производител

Bristol-Myers Squibb S.r.l. - Италия
AndersonBrecon (UK) Limited - Великобритания

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата