Униклофен Колир 1 мг. / 5 мл.

Цена: 6,26 лв.

 

 

УНИКЛОФЕН КОЛИР 1мг./  5 мл.

 

УНИКЛОФЕН 0,1% капки за очи, разтвор
 

UNICLOPHEN 0,1% eye drops, solution
 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Нас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано единствено и лично на Нас. Не го преотстъпвайте на други хора. Го може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

 

Какво съдържа тази листовка?

1. Какво представлява УНИКЛОФЕН и за какво се използва?
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате УНИКЛОФЕН?
3. Как да използвате УНИКЛОФЕН?
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате УНИКЛОФЕН?
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УНИКЛОФЕН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

 

УНИКЛОФЕН е нестероидно противовъзпалително лекарствено средство за приложение в окото. Капките за очи УНИКЛОФЕН намаляват болката и значително отслабват възпалителните реакции, предизвикани от механично увреждане. Активното вещество диклофенак натрий принадлежи към групата вещества, които отслабват действието на простаглапдините и другите възпалителни медиагори чрез потискане на ензима циклооксигепаза. УНИКЛОФЕН. приложен преди операция за катаракта намалява миозата предизвикана от хирургична интервенция. След микрохирургия или операции е лазерна техника гой предпазва централната ретина от развитие на оток.

УНИКЛОФЕН се използува за лечение на неинфекциозни възпаления на окото, специално при хронични възпаления на конюиктивата и корнеята от алергичен произход, при случаи на еписклерит и преден и междинен увеит. Използва се и при небактериални възпаления на клепачите, след малки наранявания на окото (попадане на чуждо тяло, изгаряния от различен произход), при язви на корнеята след облъчване с ултравиолетови лъчи и фотофобия.

УНИКЛОФЕН се използува също и при предоперативна подготовка за намаляване на миозата по време на операции, за пре- и постхирургична превенция от развитието на цистоидна макуларна елема (оток на централната ретина) и отслабване на вероятните възпалителни реакции след различни операции на окото.

УНИКЛОФЕН може да се употребява при възрастни, младежи и деца над 2 години.

 

 

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УНИКЛОФЕН?

 

Не използвайте УНИКЛОФЕН:

  • ако сте алергични (свръхчувствителни) към диклофенак или към някоя от останалите съставки на продукта;
  • ако сте алергични (свръхчувствителни) към други нестероидни противовъзпалителни лекарства;
  • при пациенти, при които ацетилсалициловата киселина активира астматичен пристъп, обрив или треска; при деца под 2 години.

 

Предупреждения и предпазим мерки

Ако страдате от стомашна и дуоденална язва.
По време на операция при пациенти с тенденция към кръвотечение и такива, взимащи лекарства, предотвратяващи съсирването на кръвта (поради повишен риск от кръвотечение).

Не трябва да се носят меки контактни лещи по време на употребата на това лекарство. По време на лечението не трябва да се посят и твърди контактни лещи или пациентът трябва да ги свали непосредствено преди приложението и да ги постави обратно не по-рано oт 20 минути след накапване на лекарството.

 

Други лекарства и УНИКЛОФЕН

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. УНИКЛОФЕН и други лекарствени продукти, приложени по едно и също време могат да си взаимодействуват. Ако друг лекар иска да Ви предпише ново лекарство, информирайте го, че вече използвате УНИКЛОФЕН. Ако Вие използвате други лекарства за очи, консултирайте се с офталмолог за тяхното едновременно приложение. Обичайно се препоръчва най-малко 5 минутен интервал между прилагането на две очи и лекарства.

 

Бременност и кърмене

Посъветвайте се е Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство.
УНИКЛОФЕН не трябва да се използва по време на бременност и кърмене, освен в случай на категорична необходимост.
УНИКЛОФЕН не трябва да се използва в третия триместър на бременността.

 

Шофиране и работа е машини

Препаратът се понася добре. Непосредствено след приложението на УНИКЛОФЕН в конюнктивалната торбичка, може да се наблюдава слабо замъгляване на зрението. което може да затрудни шофирането, работата с машини и нависоко. Препоръчва се такава дейност да се извършва не по-рано от 15 минути след приложението на лекарството.

 

 

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УНИКЛОФЕН?

 

Винаги използвайте УПИКЛОФЕИ точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо. попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Точната доза и продължителността на лечението се определят от лекуващия лекар. Обичайната доза е:

 

Възрастни

При очни неинфекциозни възпаления: по 1-2 капки 3-5 пъти дневно в конюнктивалната торбичка на болното око.

За минимизиране на миозата по време на операции на окото: 3 часа преди операцията се прилага 6 пъти по 1 капка (през интервали от 30 мин). След операцията на окото веднага се прилага 3 пъти по 1 капка, а през следващите дни 3-5 пъти по 1-2 капки дневно в продължение най-малко на 1 седмица.

 

Деца над 2 години

Използуването и дозирането при деца трябва да стане след консултация е офталмолог и цялото лечение да се проведе под неговото амбулаторно наблюдение.

Да не се превишава препоръчителната доза.

УНИКЛОФЕН може да се прилага едновременно с очни продукти, съдържащи кортикосгероиди.

 

Ако сте използвали повече от необходимата доза УНИКЛОФЕН

При спазване на предписаната доза прояви на свръхдозиране са практически изключени. В случаи на единично еднократно приемане на УНИКЛОФЕН през устата при възрастни не могат да се очакват неадекватни реакции. При случайио иомъщане на лекарството от деца, обадете се на Вашия лекар.

 

Ако сте пропуснали да използвате УНИКЛОФЕН

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата На този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

 

Както всички лекарства. УНИКЛОФЕН може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Препаратът се понася добре. Непосредствено след приемането може да се почувства временно парене и замъгляване на зрението. Рядко могат да се наблюдават реакции на свръхчувствителност, като чувство на сърбеж, подуване и оток.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

 

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ УНИКЛОФЕН?

 

Да се съхранява пол 25°С.
Да не се замразява.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Нe използвайте УНИКЛОФЕН след срока на годност отбелязан върху опаковката. Отворената опаковка може да се използва до 28 дни след първото отваряне. След всяко прилагане затворете незабавно бутилката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

 

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Какво съдържа УНИКЛОФЕН?

  • Активното вещество е: диклофенак натрий 1 мг в 1 мл разтвор (1 ml 20 капки)
  • Другите съставки са: борна киселина, боракс, прониленгликол хидроксипропил - бетадекс, динатриев едетат бензалкониев хлорид, вода за инжекции

 

Как изглежда УНИКЛОФЕН и какво съдържа опаковката?

1 бутилка с 5 ml разтвор в картонена опаковка. 1 бутилка с 10 ml разтвор в картонена опаковка.

 

Притежател на разрешението на употреба и производител

UNIMED Р HARM A Ltd., Словакия.

 

Дата на последно одобрение на листовката: април/2012 г.