д-р Емил Костадинов

Хирург

Провежда индивидуални консултации:

 • жлъчно-каменна болест
 • херния на предна коремна стена
 • следоперативни хернии
 • диафрагмални хернии
 • проктологични заболявания: хемороиди, фистули, фисури
 • онкологични заболявания на дебелото и тънкото черва
 • малигнен меланом
 • хирургия на затлъстяването
   

Биография на д-р Емил Костадинов:

 • 2002 - 2004 - Хирург в МОДОЗС Велико Търново
 • 2007 - 3-месечно обучение "Горна гастро-интестинална хирургия" в болница "Каролинска" (Karolinska Universitetssjukhuset), Стокхолм, Швеция; prof. Åke Andrén-Sandberg
 • 2008 - Придобита специалност по хирургия , Клиника по хирургия, Царица Йоанна-ИСУЛ. Акад. Д. Дамянов
 • 2010 - Трансанална ендоскопска микрохирургия (TEMS) – практическо обучение и сертификат, ВМА-София
 • 2012 - Минимално инвазивно лечение при хемороидална болест - "THD" Policlinico Universitario "Agostino Gemelli", Roma, Italy, prof. Carlo Ratto
 • 2013 - Маркиране и биопсия на стражеви лимфни възли при ранен рак на гърдата. ВМА-София, проф. Г. Байчев
 • 2013 - Хирургично имплантиране на катетри за перитонеална диализа. Университетски клиничен център (UKC) Maribor Slovenia
 • 2016 - Лапароскопско имплантиране на катетри за перитонеална диализа. IKEM Prague Czech republic.
 • 2017 - Трансанална ендоскопска микрохирургия – TEM.
 • 2017 - Хирургия на херниите: конвенционален и ендоскопски подход. (Masterclass). Erricos Dunnant Hospital Center in Athens
 • 2018 - ZEISS INTRABEAM практически курс и сертификат за интраоперативна лъчетерапия. Модул 1: Обща част; Модул 2: Колоректални и гастроинтестинални болести. Залцбург, Австрия
 • 2018 - Лапароскопска колоректална хирургия (Masterclass). Prof. I. Mattar; Bnai Zion Med Center, Haifa, Israel
 • 2019 - European PD University for Surgeons, Vienna, Austria
 • 2011 - 2020 - Асистент по хирургия, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.
 • 2012 - 2020 - Шеф-екип
 • 2019 - 2020 - Завеждащ I-ви сектор, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.
   

Придобити сертификати:

 • - 2008 г. - Лапароскопска хирургия;
 • - 2011 г. и 2015 г. - Трансанална ендоскопска микро хирургия;
 • - 2012 г. - Биопсия на стражеви лимфен възел;
 • - 2019 г. - Ендоскопско лечение на хернии;
 • Придобити допълнителни квалификации с преминати курсове:
 • - 2019 г. - Лапароскопска дебелочревна хирургия;
 • - 2012 г., 2016 г. и 2019 г. - Конвенционално и миниинвазивно поставяне на катетър за перитонеална диализа;
 • - Обучение за лечение на хемороидална болест (THD)
   

Има над 25 публикации в български и международни издания, 4 от които в индексирани списания с импакт фактор.

Цена на онлайн консултация при избран специалист:  70 лв без ДДС.

След като се свържете с нас, избраният от Вас специалист ще се свърже с Вас до 24 часа.

За да заявите консултация, моля обадете се на телефон: 0887 330 160