Банер за мобилна версия за апликация

Дегенерация на макулата

Съществуват два типа най-често срещана макулна дегенерация: “суха” /атрофична/ и “мокра” /ексудативна/. Сухата форма на дегенерация на макулата е по-често срещаният вид. Тя се свързва с изтъняване на слоевете на ретината с възрастта. Загубата на зрение е постепенна, по-скоро невъзможност за определяне на детайли на даден обект. “Мократа” форма се среща при около 10% от всички пациенти с дегенерация на макулата. Появяват се нови съдове в/или под ретината със склонност към кървене.Така се намалява изведнъж централното зрение. Макулната дегенерация се проявява по различен начин.

Към дегенерация на макулата и задния полюс спадат ангиоидни ивици на макулата, кисти на макулата, дегенеративни друзи на макулата, сбръчкване на макулата, дегенерация на Kuhnt-Junius, старческа дегенерация на макулата и токсична макулопатия.

Ангиоидни ивици на макулата се появяват в резултат на патологични промени на ниво мембраната на Брух. При някои заболявания, като болестта на Пейджет, мембраната на Брух може да калцифицира и да придобие повишена чупливост, с последващо развитие на пукнатини. Смята се, че патологичното състояние може да се дължи и на дифузно-еластична дегенерация на мембраната на Брух, отлагане на желязо в еластичните влакна на мембранат, дължащо се на хемолиза и увреждане на нейната трофика, поради застой и оклузия на малки съдове. Появата на ангиоидни ивици на макулата може да бъде свързана с болест на Пейджет, синдром на Ехлер-Данлос, сърповидно-клетъчна анемия, наследствена сфероцитоза, акромегалия, захарен диабет, хемохроматоза, идиопатична тромбоцитопатична пурпура, дифузна липоматоза, късогледство, неврофиброматоза, епилепсия, синдром на Стърдж-Вебър, травма и други. Състоянието, обикновено, протича безсимптомно.

Друзите на макулата представляват малки жълти или бели натрупвания на екстрацелуларен материал, който се разполага между мембраната на Брух и пигментния епител на ретината на окото. Наличието на по-големи и по-многобройни друзи в макулата е често срещан признак, свързан с възрастова дегенерация на макулата.

Състоянието може де е едва забележимо в ранните стадии. Понякога се проявява само в едното око, докато другото продължава да вижда добре с години. Но засегне ли и другото око, загубата на централното зрение е осезаема. Диагнозата се поставя след някои допълнителни изследвания от офталмолог. Понякога се налага и флуоресцеинова антигиография /”цветна снимка”/ на очното дънo.

Старческа дегенерация на макулата е състояние, което засяга възрастни пациенти и води до загуба на централното зрение, поради увреждане на ретината. Съществуват два основни вида старческа дегенерация на макулата - атрофична форма и ексудативна форма. При атрофичната форма се наблюдава постепенно разрушаване на клетки в макулата, което води до постепенно замъгляване на централното зрение. Характеризира се с появата на друзи, разположени в задната част на окото и се обективизират чрез биомикроскопия или офталмоскопия. Атрофичната форма на заболяването се среща много по-често от ексудативната. Ексудативната форма се характеризира с поява на анормални кръвоносни съдове под ретината. Тези кръвоносни съдове предизвикват кървене, ексудация и скарификация на ретината, водещо до нарушаване на централното зрение.

 

Причини:

  • липсата на витамини и минерали
  • нарушено кръвообръщение на ретината
  • повишени нива на холестерол или кръвна захар, които с времето могат да предизвикват дегенеративни процеси
  • нелекувана хипертония
  • възможно е да има наследствен характер

Макулната дегенерация свързана с възрастта се появява обикновено във връзка с естествения процес на стареене на организма след 60-65 годишна възраст.И днес все още не е изяснена точната причина за появата на възрастовата макулна дегенерация.

Отворът на макулата представлява малък дефект, намиращ се в ретината на окото. Причина за поява на отвор на макулата може да бъде свиване на стъкловидното тяло. С напредване на възрастта, стъкловидното тяло става по-дебело и започва да се отдръпва от ретината. При наличие на здраво прикрепено към ретината стъкловидно тяло, при отдръпването може да се стигне до появата на отвор. Други причини за възникване на отвор на макулата са захарен диабет, тежко късогледство, болест на Бест, травма на окото. Клинически, състоянието се проявява със замъгляване и нарушаване на централното зрение.

 

Симптоми:

Клинически старческата дегенерация на макулата се проявява със замъглено зрение, поява на скотоми, метморфопсия (нарушена форма на обектите) и микропсия.

Без очила те могат да открият, че рамката на прозореца е изкривена. С очила за четене засегнатото око забелязва липсата на букви от текста. Ако искат да се изследват по-точно, те могат да използват ”Решетката на Амслер” – бланка с разграфени квадратчета и точка в средата.

 

Диагностициране:

Диагнозата се поставя след измерване на зрителната острота и изследване на ретината, флуоресцентна ангиография, оптична кохерентна томография, микропериметрия.

По време на прегледа, ангиоидните ивици се наблюдават под формата на линейни сиви или тъмно червени линии, с назъбени ръбове, разположени под нормалните кръвоносни съдове на ретината. За уточняване на диагнозата се провежда флуоресцеинова ангиография.

Често се поставя грешна диагноза, например ”катаракта”, която е  типична за възрастните хора. Но докато катарактата води до ”възвратима” слепота, то това не е така при макулната дегенерация. При диагноза „катаракта” пациентът знае, че може да изчака и да се оперира когато той реши. Зрението се възстановява след операцията до 100 процента.

 

Лечение:

Преди да е разбита цялата макула, е необходимо да се започне лечение чрез инжектиране вътре в очната ябълка на медикаменти, блокиращи дефектните кръвоносни съдове /Авастин,Луцентис или Макужен/. Разликите в ефективноста им не е голяма, но цените на Луцентис и Макужен са в пъти по-високи от тази на Авастин. Необходимо е обаче да се калкулира  цената на целия лечебен курс. Това са до десет апликации, през първите две години, като първите три дози са задължителни /на I–ви, II–ри  и III–ти месец/.

Въпреки многобройните проучвания все още няма универсално лечение за “сухата” форма на макулна дегенерация. При някои случаи хранителните добавки и витамини биха забавили развитието й.

При пациенти с “мокра” форма на макулна дагенерация и някои други форми на заболяването се прилага лечение с антисъдово-пролиферативни средства (anti-VEGF), които се поставят интравитреално. Тези процедури са насочени по-скоро да запазят зрението като цяло и евентуално да го подобрят.

Лечението на ангиодните ивици включва прилагането на лазерна фотокоагулация и хирургично отстраняване на дефекта.

Лечението на старческата дегенерация на макулата се осъществява чрез лазерна терапия и фотодинамична терапия.

Много важно е да се правят периодични прегледи за проследяване развитието на дегенерацията на макулата и при появата на всяка промяна в зрението да се търси причината. Трябва да се следи и общото състояние – да се контролира кръвното налягане, холестерола, диабета.