Банер за мобилна версия за апликация

Рак

Тялото е изградено от множество и различни видове клетки, те растат, делят се и след известно време умират. Понякога, клетките мутират, започват да нарастват и да се делят по-бързо от нормалните клетки. Вместо да умрат, тези увредени клетки се "слепват" една с друга и оформят тумор.

Раковите клетки възникват в резултат на изменение в ДНК на здравите клетки в човешкото тяло. ДНК е "молекулата на живота" - субстанцията, в която са кодирани "инструкциите" за растежа, развитието и продължителността на съществуване на всяка една клетка. Нормалните клетки се променят в ракови, когато са изложени под влиянието на канцерогени (химични, физични или биологични фактори, които причиняват рак). Те взаимодействат с различни структури от ДНК и причиняват мутации. Мутации в ДНК стават относително често, но организмът обикновено е в състояние да ги поправи. Ако не успее, увредените клетки просто умират и се заменят от нови.

 

Видове:

Туморите се делят на доброкачествени и злокачествени.

Доброкачествените тумори не са рак. Те имат следните особености:

 • в повечето случаи не са заплаха за живота;
 • обикновено, лесно могат да бъдат отстранени и рядко рецидивират;
 • клетките, изграждащи доброкачествените тумори, не се разпространяват в околните тъкани и в други части на тялото.

Злокачествените тумори се означават като рак, като за тях е характерно следното:

 • представляват сериозно заболяване и могат да застрашат живота;
 • могат да бъдат отстранени, но често се появяват отново (рецидивират);
 • клетките от раковите тумори, могат да навлязат и разрушат околните тъкани и органи. Те могат да се откъснат от първичния тумор и да се разпространят в други части на тялото, чрез лимфната или кръвоносната системи. Този процес на разпространение и образуване на нови тумори се нарича "метастазиране".

Метастазиращите клетки, носят същите белези на абнормен растеж, както и тези от първичния тумор. Типът рак се определя от мястото, където е започнал първичния злокачествен процес. Например, ако ракът на гърдата метастазира в костите, раковите клетки там са същите като тези в тумора на гърдата. Заболяването се означава като "метастатичен" рак на гърдата, а не като рак на костите и се лекува по аналогичен на рака на гърдата начин.

Не е така при злокачествените изменения. Клетките носещи мутацията продължават да живеят, започват да растат и да се делят хаотично и без контрол - развива се рак.

 

Рискови фактори:

Факторите, свързани с начина на живот. Повече от половината форми на рак са свързани с начина на живот, а някои ги оценяват на 70%.

На първо място сред тези фактори е храната. При 60% от жените и 40% от мъжете раковото заболяване се свързва с хранителен недостиг в резултат на съвременното отглеждане на животните и методите на хранителната индустрия. След широкото разпространение на пестицидите, изкуствените торове, антибиотиците и монокултурите, лицето на земеделието е променено завинаги, а заедно с това и здравето на потребителя. Тези промени са допълнени от увеличеното производство на консервирани храни с увеличен срок на годност. Днес химически отглеждани храни с променени хранителни свойства и лекарствата са нещо нормално. Те съдържат същите токсини, както и консервираното месо, кофеинизираните чай и кафе, безалкохолните напитки, алкохолните напитки, тютюнът, месото, бялата захар, бялото брашно и маргаринът.

Съвременното хранене способства за хроничната токсичност и забавя дейността на отделителните органи: червата, бъбреците, черния дроб, белите дробове и кожата. Отровите биха могли да се натрупват около по-слабите органи и да създават предпоставки за развитието на рак. Неправилното хранене вреди на организма по три начина: чрез изчерпването на хранителните вещества, вредата от свободните радикали и промяната в киселинността на средата.

Изчерпването на хранителните вещества може да бъде в резултат от голям недостиг на определени хранителни вещества за дълъг период от време. Може да се направи аналогия между доставянето на хранителни вещества в организма и язовира. В идеалния случай, язовирът трябва да е пълен и в състояние леко да се оттича. Когато нивото е по-ниско, хората все още могат да ловят риба и да се возят в лодка. Но от определена точка нивото става прекалено ниско за тази цел. Същото важи и за човешкия организъм. Той може да бъде изпразван до известна степен, без това да причинява симптоми, но когато достигне определено ниво на изчерпване, започва развитието на болестен процес.

В ежедневната храна липсват някои хранителни вещества, които да поддържат пълен резервоара. Здравословната храна е богата на калий и бедна на натрий, но консервираните храни например променят това съотношение. Хората се нуждаят от 600-700 мг. натрий на ден, в полуфабрикатите съдържанието му е над 5000 мг. Също така липсват някои незаменими аминокиселини, като омега-3 и гама линоленова киселина (GLA), намиращи се в дълбоководната риба, и ненаситени мазнини, като маслото от ленено семе. Вместо това, хората приемат в излишък арахидонова киселина заради прекалено голямото количество животински протеини. Тази комбинация от фактори създава условия за развитие на рак.

Съвременните методи в селското стопанство допринасят за ефективността на агробизнеса, но изчерпват много от незаменимите микроелементи в почвата. Липсата на селен, цинк, хром и магнезий в храната рефлектира в увеличаване случаите на рак. Без тези хранителни вещества, свободните радикали се разхождат свободно в организма ни, като неправилното размножение на клетките може да доведе до рак.

Наследствеността играе макар и ограничена, но важна роля в определянето на това кой ще заболее от рак. Учените доказаха, че едни хора са предразположени към заболяването повече от други заради ракообразуващите гени, познати като онкогени. Трябва да се подчертае, че генетичното предразположение към заболяването съвсем не означава, че е задължително човек да се разболее от рак. Запознаването с факторите, предразполагащи към рак, може да доведе до вземането на такива решения, свързани с начина на живот, които да доведат до намаляване на риска. Докато правилата за добро здраве са универсално приложими, предразположените към рак, трябва да бъдат достатъчно мъдри, като се откажат от пушенето, хранят се с пълноценна храна и конструктивно се справят с гнева.

Фамилна история - ракът у някои фамилии е по-чест. Това следва от факта, че някои променени гени, както и предиспозицията за развитие на рак, може би се унаследяват. Ако имате близки роднини с това заболяване, би следвало да извършвате редовни профилактични прегледи в тази насока.

Психологична връзка. Специалистите по изучаването на взаимовръзката психика-тяло, област, позната като психоневроимунология, откриват, че депресията, безнадеждността, липсата на близост с родителите и неприспособимостта към живота са свързани с нарастването на риска от ракови заболявания. Някои учени говорят за наличието на личности от тип С. Те описват този предразположен към рак тип хора, като живеещи живота, който някой им налага, а не който биха искали сами да живеят. Емоциите са потиснати и гневът е скрит навътре. Разбира се, това е едно обобщение и не може да се използва като фаталистично обяснение на рака.

Пушене, пиене, нездравословна храна и затлъстяване, прекомерно излагане на слънчева светлина, безразборно сексуално поведение – елементи от стила на живот, които могат да доведат до поява на различни видове рак. Промяната в тези вредни навици може значително да намали риска от поява на заболяването. Околна среда - средата около нас може да съдържа вредни субстанции, които да предизвикат мутации в нашите гени. Например, дори и да не пушите, вие може да сте изложени на т.нар. "пасивно пушене". Ако има хора, които пушат около Вас или стоите в задимени помещения, Вие поглъщате дим, който може да причини рак.

Химикали и вещества като бензин и азбест например, също се асоциират с поява на злокачествени заболявания.

Хронични заболявания - някои хронични заболявания могат до доведат до развитие на рак. Питайте Вашия лекар за състоянията, на чиято основа може да се развие злокачествен процес.

 

Симптоми

Световното раково общество твърди, че хората, които са започнали по-ранно лечение на болестта, имат по-добър шанс за оцеляване. Създаденият от тях списък на седемте ранни предупреждаващи сигнала при възрастните включват промени в изпразването на чревния тракт или пикочния мехур, ненормално кръвотечение или друга секреция, удебеления или възли в гърдите или по други места, очевидна промяна в брадавиците или бенките, досадна кашлица или сухота, възпалено гърло, което не се лекува, лошо храносмилане и трудно преглъщане. При децата са показателни рязката промяна в навиците на чревния тракт и пикочния мехур, гадене и повръщане без видима причина, кръвотечение, което не може да се преустанови, подувания, възли или натрупване на маса от тъкан където и да е в тялото, неочаквани залитания, общо влошаване на здравословното състояние или непрекъснат безпричинен плач.

Важно е да се познават някои от общите и неспецифични симптоми, с които ракът може да се изяви. Разбира се, наличието им, не означава непременно рак. Има много други заболявания, които могат да дадат същите признаци, но имат благоприятно протичане и не представляват опасност.

Неспецифични белези на раковото заболяване:

 • Загуба на тегло – може да бъде един от първите белези на заболяването. Необяснимо отслабване, с около 10 кг, за период по-малък от 1-2 месеца е алармиращ признак;
 • Треска (необяснимо температурно състояние) – често се среща, но обикновено в по-напредналите стадии на заболяването. Повечето случаи се дължи на намалените защитни сили на организма срещу инфекции. Рядко е ранен белег, обикновено при злокачествени заболявания на кръвотворните органи;
 • Отпадналост/изтощение – чест и обикновено ранно проявяващ се белег. Свързан е с хроничната загуба на кръв и анемията, която се развива при злокачествени състояния, особено на храносмилателната система;
 • Болка – рядко е един от първите белези. Обикновено се свързва с напреднало заболяване;
 • Промени в кожата – някои видове рак могат да се проявят с неспецифични кожни изменения, като сърбеж, пигментация, променено окосмяване и т.н;
 • Кървене – неспецифичен белег дължащ се на промени в кръвта.

Тъй като ракът в началото е локализиран процес, наред с гореизброените общи признаци, заболяването може да даде и по-специфични симптоми. Обикновено са свързани с мястото на възникване на злокачествения процес и увредата на конкретен орган или система.

По-характерни признаци:

 • Лошо храносмилане, гадене и трудности при гълтане, непоносимост към определени храни и промяна във вкуса; хроничен запек, промяна в размера и консистенцията на изпражненията, наличие на патологични примеси като кръв или слуз, диария – белези от страна на храносмилателната система;
 • Промени в процеса на уриниране – честота, болка, наличие на кръв, чувство за недоизхождане признаци от пикочо – половата система;
 • Дразнеща кашлица, задух, кървави храчки като малиново желе – признаци за внимание по отношение на дихателната система;
 • Поява и растеж на "бучка" в дадена част на тялото – гърда, лимфен възел, тестис, кожа – много видове рак започват по този начин. Всеки такъв алармиращ белег непременно трябва да се обсъди с лекар;
 • Промяна в цвета, размера, ръбовете на бенка. Раничка на кожата или лигавиците (включително в устата или половите органи), която не заздравява, кърви продължително време и се възпалява – може да бъде начален симптом на кожен процес;
 • Необичайно кървене или секрет – когато са безпричинни, продължителни и без връзка с определена нормална функция.

Важно е да се помни, че наличието на който и да е от гореизброените симптоми, дори на повече от един, не означава непременно рак. Има множество заболявания, които могат да имат същите белези и не представляват опасност за живота. Ето защо, при наличие на тревожещ Ви симптом, винаги търсете навременна лекарска помощ, за да избегнете евентуални усложнения и нежелани последствия.

 

Диагностициране:

При съмнение за каквато и да е болест, лекарят пита за наличие на симптоми и извършва общ преглед. Когато има подозрение за раково заболяване, освен тези общи и много важни методи, докторът може да извърши още:

 • Пълни кръвни проби и тестове – повечето видове рак дават отражение върху кръвните показатели. Днес съществуват и различни кръвни маркери и тестове, специфични за определени злокачествени процеси;
 • Образно изследване – рентгенова снимка, ехография или високоспецифични методи като КАТ сканиране, ЯМР или ПЕТ, помагат за точна локализация на процеса и спомагат биопсията;
 • Биопсия – посредством различни хирургични методики се взема малко парченце тъкан от съмнителния участък и се изследва под микроскоп за наличие на ракови изменения. В повечето случаи, това е единствения сигурен начин да се постави или отхвърли диагнозата рак.

 

Лечение:

Вида терапия, която ще се използва за лечение на рака зависи изключително много от локализацията на заболяването, разпространението на процеса, възрастта, общото здравословно състояние и множество други фактори. Най-кратко, лечението включва един или комбинация от следните методи:

 • Хирургично лечение – вид локална терапия, която се състои в хирургично отстраняване на тумора, заедно с част от околната тъкан. Понякога се налага по-голям обем на операцията, която включва премахване на здрави участъци, както и лимфни възли, в които може да е метастазирал процеса.
 • Лъчелечение - също локален метод, при който се използват високоенергийни рентгенови лъчи, за унищожаване на тумора и намаляване количеството ракови клетки в предварително уточнена област. Източника на радиоактивно лъчение може да бъде както външен, така и вътрешен, под формата на малък контейнер, поставян в близост до тумора. Този вид терапия е безболезнен, но може да бъде свързан със странични ефекти от увредата на околните здрави тъкани.
 • Химиотерапия – част от така наречената системна терапия, при която се използват различни химически субстанции за унищожаване и смаляване на тумора и евентуалните метастази. Тези медикаменти се вливат директно в кръвообращението или се дават под формата на хапчета. Тъй като наред с раковите се увреждат и нормални клетки, този вид терапия е свързан с някои странични реакции. Те зависят предимно от вида и дозата на медикамента и могат да включват гадене, повръщане, слабост, косопад, различни инфекции. Тези ефекти са обратими и обикновено бързо изчезват след провеждане на лечение.
 • Хормонолечение – системна терапия, която използва зависимостта на някои видове рак от определени хормони за своя растеж и развитие. Чрез блокиране на раковите рецептори за даден хормон или намаляване количеството му в организма се постига ограничение на злокачествения процес.
 • Имунотерапия – вид системна биологична терапия, при която се стимулират собствените защитни сили на организма за борба с рака. Това е метод, който използва съществуващите в организма естествени противоракови субстанции и все повече се утвърждава в общия подход за лечение на злокачествените заболявания.

За съжаление, все още не са напълно ясни причините за развитие на раковите заболявания. Ето защо и раковия процес е непредвидим и не може да се предотврати. Въпреки това, съществуват множество фактори, ограничението на които води до значително понижаване риска за поява на заболяването.

 

Хранителен режим

Консумирането на пълноценни екологично чисти храни и пиенето на много вода ни осигурява чисти хранителни вещества и поддържа кръвта ни чиста, така че да не може да се развие раково заболяване. Ако ракът вече е налице, тези храни дават на тялото най-добрата подкрепа за преодоляване на заболяването и предотвратяване на вторичната му поява. Антиракови свойства притежават следните храни:

 • Консумацията на алкални храни балансира киселинността на кръвта, която на свой ред инхибира деленето на раковите клетки. Алкалните храни поддържат кръвта в идеалните граници 7,2 – 7,4, което е важно за предпазването от рак.
 • В идеалния случай, храната трябва да се състои от 80% алкални храни – това са плодове и зеленчуци, както и ядки, семена, зърнени и бобови храни. Сред препоръчваните алкалообразуващи храни са и ябълките, кайсиите, авокадото, бананите, дюлята, стафидите, фурмите, смокините, гроздето, грейпфрутът, кивито, лимоните, мангото, пъпешът, зарзалите, маслините, портокалите, папаята, прасковите, крушите, сливите, ананасът, стафидите, малините, ягодите, мандарините и дините. Лимоните обратно на това, което можете да си помислите, и пъпешите са най-алкалообразуващите храни. Добре е, рано сутрин да се закуси с пъпеш и да се изчакат 20-30 минути, преди поемането на друга храна.
 • Сред препоръчваните зеленчуци са артишокът, аспержите, филизите, цвеклото, броколито, брюкселското зеле, зелето, карфиолът, целината, зеленото зеле, царевицата, тиквичките, патладжанът, цикорията, джинджифилът, хрянът, къдравото зеле, келпът, водораслите, зеленият синап, бамята, лукът, магданозът, картофите, тиквата, репичките, спанакът, американската тиква, доматите, водният кресон и ямсът. Зеленчуците от семейство кръстоцветни  (зелено зеле, зелен синап, къдраво зеле, броколи, зеле, карфиол, брюкселско зеле), съдържат съединения, наречени индоли, които действат като дезинтоксикиращи агенти. Приема се, че индолите премахват ракообразуващите вещества от тялото.
 • Голям е изборът на различните зърнени храни, семената и ядките. Алкалообразуващите бобови включват зелен фасул, грах, соеви продукти. Полезни са зърнените храни, като ориз, щир, ечемик и овес. Най-силно алкалообразуващи са бадемите, орехите и кокосовият орех. Семената от алфалфата, репичките и сусама са прекрасни за целта, особено ако са покълнали.
 • Целулозата не е храна, но е важен компонент от състава на зърнените храни, плодовете и зеленчуците. Представлява структурата на тези растения и ние се нуждаем от способността ѝ да улеснява извеждането на храната от организма. За съжаление, при преработката на храните, целулозата обикновено се губи. Типичната американска храна включва приемането на около пет грама целулоза всеки ден, което съвсем не е достатъчно за предпазване от рак. Изследванията показват,че 30 г целулоза на ден значително намаляват риска от рак на дебелото черво. Добри източници на целулоза са плодовете, зеленчуците и пълноценните зърнени храни. Увеличаването на количеството целулоза в дневния хранителен режим може да предизвика образуване на газове и коремни неразположения, но по-късно този проблем обикновено изчезва.
 • Зехтинът се състои от мононенаситени мастни киселини. Изследванията показват, че те имат защитни свойства срещу рак на гърдата, и по-специално в периода на постменопаузата при жената. Зехтинът трябва да се използва умерено и да се приема суров за максимален полезен ефект. Една супена лъжица екстра качество студенопресован зехтин е чудесна добавка към салатата Ви.
 • Една или две лъжици масло от ленено семе на ден могат да действат защитно против рак.
 • Масла от нощна свещ, пореч и касис. Произвеждат гама линоленова киселина и мастните киселини омега-6, важни за защитата от рак.
 • Пшеницата, ечемикът, алфалата, хлорелата и спирулината са богати на хлорофил, който пречиства кръвта и играе важна роля за дезинтоксикацията и подмладяването на организма. Той е и силен антимутагенен фактор.
 • Соята, млякото от соя, тофу мизо и темпе съдържат фитоестрогени, които помагат за предотвратяването на много форми на рак. Японките, които се хранят със соя ежедневно, най-рядко страдат от рак на гърдата.
 • Прясно изцедените сокове доставят ценни ензими и антиоксидантни вещества, които са лесно смилаеми. Един от най-силните сокове за дезинтоксикация на черния дроб е сокът от боровинки. Сокът от зеле предпазва от рак на стомаха и дебелото черво. Сокът от моркови е ценен заради съдържанието си на бетакаротин и витамин А, но трябва да се разрежда с вода, защото е богат на захари и може да повлияе на кръвната захар. Прибавянето на една лъжица витамин С го превръща в истински профилактичен тоник.
 • Китайците ежедневно пият зелен чай, вместо кафе. Зеленият чай унищожава действието на радиацията, поддържа в равновесие рН на кръвта и е богат на антиоксиданти. Полифенолактехините, съдържащи се в зеления чай, действат по-силно от витамин Е в защита от свободните радикали.
 • Някои гъби имат невероятни лечебни свойства. Гъбата майтаки убива раковите клетки, като повишава активността на Т-клетките. Научните изследвания съобщават за нейното ефикасно въздействие в борбата с рака на гърдата, на белите дробове и на простатата и свеждането до минимум на страничните въздействия от химиотерапията. Гъбите шиитаки и рейши също имат антиракови свойства и се използват от източните народи за удължаване на живота. Изследвания с животни, проведени в Япония, показват, че при животните, хранени с екстракти от гъбите майтаки, шиитаки и рейши, се наблюдава изчезване на туморите. Гъбите еноки са дълги и тънки гъби и виреят в една област в Япония, където случаите на рак са много редки.
 • Макробиотични храни. Привържениците на макробиотичното хранене твърдят, че болните от рак пациенти, които следват този подходи, водят по-дълъг и качествен живот. В няколко случая пациенти, считани за неизлечимо болни, са се излекували напълно. Успехът навярно се дължи на голямото количество антиоксиданти и на ниското съдържание на мазнини. В действителност общото количество мазнини в макробиотичните храни е около 10-12%, с 30% по-малко от средната американска диета. Най-добър резултат при храненето с макробиотични храни се наблюдават при рака на ендокринната система – рака на гърдата, простатата, матката и яйчниците. Това е така, защото при тези форми на рак много мастни клетки произвеждат или синтезират естрогенни или андрогенни хормони, предизвикващи болестта, а намаляването на приетата с храната мазнина води до намаляване на хормоналната продукция.
 • Китайската медицина признава стойността на водораслите при лечението на рак, тъй като те смекчават втвърдените тумори.

Свойствата на антиоксидантите като бетакаротин, витамините А, С и Е, селен, глутатион, супероксид дисмутаза, коензим Q10 и гроздовите семки са много ценни за профилактиката и лечението. Антиоксидантите атакуват свободните радикали преди те да са причинили невъзвратими поражения. Много клинични изследвания потвърждават защитния им ефект, а други проучвания сочат, че антиоксидантите способстват за по-лекото понасяне на химиотерапията и лъчелечението.

 • Витамин С е основно подхранващо вещество за имунната система. За борбата с рака се изискват големи количества от него – орално или венозно. Орално, витамин С трябва да се приема до границата на поносимост на червата, т.е. почти причиняващ разстройство. (Повечето хора могат да понесат до 12 г дневно, разпределени на няколко дози.) Но за по-добър резултат е необходимо венозно вкарване. Изследванията показват, че този метод има най-добър лечебен ефект, понеже може да бъде понесено по-голямо количество от витамина. Често на пациенти се вкарват 50-100 г венозно, което е чудесен старт на лечението. Тази манипулация потиска болката и гаденето, правейки често ненужни болкоуспокоителните. Високите дози на венозно вкарани витамини С и А се свързват с дълготрайно подобрение на редица ракови заболявания, дори с метастази.
 • Витамин А ограничава инфекции и тумори. Забележителна е способността му да почиства белите дробове от тютюневи и други замърсявания. В течен вид, витамин А се получава от рибено масло и е лесен за усвояване. Получава се и от неживотински източници като троскот, моркови и др. Тъй като витамин А се разтваря в мазнини и не се изхвърля от организма, свърхголеми дози могат да бъдат опасни. Но все пак, за да се достигне опасната граница, са нужни огромни дози от 100000 IU дневно, за три години. Препоръчват се 4000-7000 единици дневно от витамин А, сумарно от общата храна и добавките. Но ако се взема бетакаротин паралелно, се препоръчва по-малко витамин А.
 • Черният дроб преобразува бетакаротина от витамин А ако е нужно, правейки го сигурен източник, особено за бременни жени, тъй като не причинява никакви проблеми за плода. (Хора с чернодробни проблеми са неспособни да превръщат бетакаротина във витамин А.) Като допълнение, бетакаротинът стимулира помощните Т-клетки, които предпазват организма от развитието на рак. Изследванията са показали, че тази субстанция предпазва от рак на белите дробове и дебелото черво. 50000 IU дневно могат да предпазят пушачите от рак. За общи нужди, 20000-30000 IU бетакаротин са изключително полезни.
 • Ярките цветове на пресните плодове и зеленчуци обикновено са показателни за наличието на флавоноиди – растителни химични съединения, които са ефикасни унищожители на свободните радикали. Цитрин, хесперидин, куерцетин и путин са имената на някои от тези субстанции, опълчващи се срещу болестите.
 • Витамин Е, подобно на витамин С, предпазва от рак и от пораженията на свободните радикали, активирайки клетките на имунната система срещу тумори и инфекции. Според клиничните изследвания, 400-1200 IU дневно могат да понесат пациенти с рак на гърдата или матката. Витамин Е е още по-ефикасен в комбинация с 200 мкг селен.
 • Селенът, макар и в незначителни количества, влияе на клетъчната обмяна и здравината на клетъчната мембрана. Може да играе роля в профилактиката и лечението на рака.
 • Глутатион нероксидаза се намира във всяка клетка на нашето тяло, където играе важна роля в защитата на системите ни. Изследванията показват, че ниското ниво на глутатиона увеличава риска от рак, СПИН и синдром на хроничната умора. L-глутатион и N-ацетил-цистеин (NAC или прекурсор на глутатиона) трябва да се взимат за стимулиране на глутатионовото производство.
 • Супер оксид дисмутаза и каталаза, подобно на глутатиона, са антиоксиданти в предната линия на защитата от пораженията на свободните радикали и са особено важни за сърцето, мозъка, белите дробове, бъбреците и черния дроб.
 • Коензим Q10. Той действа в комбинация с другите ензими в тялото, оптимизирайки енергията. Специално Q10 подобрява използването на кислорода, стимулира имунната система и служи като антиоксидант. Според изследванията, едновременната му употреба с химиотерапевтичния агент Адриамицин предпазва сърцето от увреждане.
 • Гроздовите семки съдържат пикногенол – мощен антиоксидант за борба с болестите. Пикногенолът, заедно с подмладяващите си свойства, забавя изграждането на клетките.
 • Въпреки че DHEA се произвежда естествено в нашето тяло, с напредването на възрастта синтезираме все по-малко количества от този хормон. Това намаляване е свързано с голям брой дегенеративни процеси, включително и рак. Доказано е, че приемането на DHEA лекува много болести. Епифизната жлеза, намираща се в мозъка, произвежда този хормон, който е важен не само за регулирането на сънния процес, но действа и имуностимулиращо. Както при DHEA, нивото на мелатонина намалява с възрастта, затова повишаването му е наложително. Мелатонинът повишава активността на Т-клетките и подпомага нашите естествени клетки-убийци в борбата им с туморите. Добавките, изглежда, удължават живота и подобряват качеството му при пациенти с неподлежащ на операция тумор в мозъка и метастази в стомаха, дебелото черво и рак на гърдата, така както и в напреднал стадий на ендокринни тумори.
 • Ензимите, които са катализатори на всички жизнени процеси, се намират в изобилие в суровите плодове и зеленчуци. Изследванията показват, че те успокояват възпаленията и могат да имат директно въздействие върху лечението на рак на меките тъкани. Ензимите повишават действието на антителата срещу циркулиращите имунни комплекси, които в противен случай могат да се превърнат в ракови. Антителата приличат на разперена метла. Антигените се прикрепят към краищата на тази метла, което позволява на макрофагите да ги погълнат, разградят и изхвърлят от организма.
 • Видовете ензими, нужни на пациентите, болни от рак, включват трипсин, тиротрипсин, панкреатинин, бромелаин (от ананаса), папаин (от папаята), амилаза и липаза. Биофлавоноидите, ако се комбинират с тези ензими, могат да допринесат и допълнителна полза.
 • Фолиева киселина. Този витамин е изключително полезен за пациенти – пушачи, прекарали рак на гърдата, и дисплазия на шийката на матката. При пушачите тя премахва страничните въздействия на никотина върху белите дробове.
 • N- ацетил-цистеин. N- ацетил-цистеинът (NAC) намалява вредата от свободните радикали в организма и подпомага метаболизма на карценогените. Този имуностимулатор предпазва от кръвотечение от пикочния мехур, предизвикано от лекарствата за рак.
 • Когато туморът започне да се образува, той създава собствени кръвоносни съдове. Хрущялът от акула съдържа антиангиогенен фактор-протеин, инхибиращ тези нови кръвоносни съдове. В резултат на това малките тъканни натрупвания не се уголемяват и имунната система се справя по-лесно с тях. Маслото от черен дроб на акула съдържа алкилглицероли – вещества с антитуморен ефект. Изследванията показват, че когато се дават на жени с рак на матката преди лечението с радий или рентгенови лъчи, се намалява вредното въздействие на тези терапии.
 • Веществото от тимусната жлеза на животните стимулира човешката тимусна жлеза да произвежда Т-лимфоцити, които са важни за здравословното функциониране на имунната система.
 • Цинкът участва в много от функциите на имунната система. Той поддържа Т- и В-клетките в борбата им с инфекциите и произвежда антитела, действа здравословно и намалява инфекциите.
 • Хромът действа в организма като хормон и по този начин регулира нивата на кръвната захар. Когато се нормализират, кръвната захар и дейността на имунната система, се подобрява и резистентността към рак. Това е причината, поради която добавката на хром може да се окаже полезна при профилактиката на лечението на болестта.
 • Генистеин. Наред с дадистина генистеинът представлява фитоестроген от бобовите растения. Той е антиоксидант, анти-„лош“ естроген и притежава антитуморни свойства.

 

Билколечение

Билките могат да помогнат на имунната система по три начина – да стимулират защитните реакции, да потискат прекалено силните имунни реакции и да стимулират специфичните функции за кратък период от време. Следните билки има множество полезни качества и са на практика незаменими заради антираковите им свойства.

 • Алое вера действа антисептично, антимикробно и противовъзпалително. Доставя на организма аминокиселини и минерални вещества, като калций, мед, желязо, фосфор, калий и цинк. Алоето съдържа естествени ензими, като амилаза, млечна дехидрогеназа и липаза, а също и така необходимите за отлично здраве незаменими мастни киселини. Неговата роля при лечението на туморите, както показват проучванията, се дължи на способността му да стимулира фагоцитозната активност.
 • Клиновичето е тачено китайско лекарство, според източната медицина отпреди 4000 години то има способността да засилва съпротивителните сили на организма. Съвременните научни проучвания доказват тези твърдения, като показват, че клетките, поразени от рак и радиация, се стимулират до нормалната си функция, именно от тази билка. Клиновичето се счита за жизнена енергия, или чи-тоник, който подсилва жизнеността и увеличава белите кръвни клетки и фагоцитозната им активност. Безвредно е да се приема ежедневно, което го прави идеален профилактичен тоник.
 • Гинко билобата се използва отдавна от китайците. Тя противодейства на едно вещество в тялото, наречено активиращ фактор на кръвните плочки (PAF). PAF действа стимулиращо на растежа на туморите. Възпрепятствайки го, гинкото се бори с рака.
 • Когато се взима за кратък период от време, ехинацеята стимулира имунната система, като повишава произвеждането и мобилизацията на белите кръвни клетки. Тя стимулира и клетките от лимфната система, както и важни съединения на имунната система, като интерферона, и фактора за туморна некроза.
 • Приемането на чесън има много предимства, едно от тях е антираковото му действие Чесънът помага на имунната система по-добре да разпознава рака и възпрепятства развитието на тумора в началната му фаза. Нещо повече, той стимулира имунната система в борбата ѝ с образуването на нови туморни клетки. Американският национален институт за борба с рака признава връзката между чесън, лук и други растения и по-ниската заболеваемост от рак на стомаха.
 • Джинджифилът облекчава гаденето, предизвикано от химиотерапията. Може да се приема с чая под формата на малко парченце от 1-2 см, а може и да се прибави към 120 мл сок.
 • Член на семейството на джинджифила, съставна част на подправката къри, курмумата, или по-точно, активното ѝ вещество куркуминът, е силен антиоксидант, който действа срещу рака на кожата.
 • Изследванията свързват употребата на жен-шен с по-ниската заболеваемост от всички форми на рак. Той съдържа вещества, наречените санонини, които стимулират макрофагите и активността на клетките-естествени убийци.
 • Екстракт от гъбата шийтаки действа като имунен модулатор и помага за намаляването на страничните въздействия от химиотерапията. Научните списания съобщават, че ленцианът въздейства върху рака на дебелото черво, стомаха и гърдата.
 • Ливадната детелина проверява за повредите, нанесени от свободните радикали, и предпазва ДНК, която от своя страна, помага за предотвратяването на мутациите.
 • Приеман под формата на чай, есисиакът представлява билкова комбинация, използвана от много години насам за борба с рака. Сред имуностимулиращите билки, влизащи в състава ѝ, са репеят, индийският невен, козият киселец и брястът. Лимфомата и ракът на кожата се повлияват положително от тази билкова комбинация, която съдържа ливадна детелина, кора от слабителна зърника, кора от кисел трън, корени от лечебен ясен наред с калиев йодид.
 • Други антиракови билки, които заслужават внимание, са африканският лют пипер, черната боровинка, очеболецът, лечебното зарасличе, корените от глухарче, хидрастисът и миризливият шмак. Хидрастисът трябва да се приема за кратък период от време и не се препоръчва при бременност.
 • За разлика от атмосферния озон, медицинският озон е чист и концентриран и притежава уникални свойства, полезни за здравето. За съжаление, медицинската употреба на тази нетоксична молекула, е разрешена само в някои щати. Озонът се използва и като профилактично средство, и за лечение на доста болести, включително и рак. Като вещество, инфибиращо растежа на туморите, озонът стимулира продукцията на бели кръвни телца и увеличава продукцията на алфаинтерферон, интерлевкен-2 и фактора за туморна некроза. Открито е, че той повишава и действието на различните антитуморни лекарства. Пациентите, болни от рак на простатата, реагират доста добре на озоновата терапия в случай че ракът не е капсулиран (т.е. не е правена биопсия). Друга форма на рак, където Бейерли е наблюдавал голямо подобрение при използването на озон, е ракът на сливиците, на гърлото, на яйчниците, на дебелото черво, на гърдата. Един от начините за доставяне на медицински озон е автохемотерапията, при която част от кръвта на пациента се смесва извън тялото с доза озон/кислород и след това отново се въвежда в кръвообращението. Други използвани методи са ректалната инсуфлация и пиенето на озонова вода.

Индивидуализиращи ваксини. Когато част от раковите клетки на пациента се комбинират лабораторно с част от белите му кръвни клетки, е възможно експериментално да се създаде персонална ваксина, която да стимулира имунната система на пациента и да унищожи рака. При прилагането на този нов подход в Европа, се е наблюдавал драматичен резултат. Границите на неговата приложимост още на са определени.

 • Токсини на Коли е друг ваксинен подход към рака. Д-р Уилиям Коли е открил, че някои видове инактивирани бактерии могат да бъдат давани на пациентите, за да стимулират имунната им система срещу рака. Това е така, защото при първата борба на организма с омаломощените бактерии той си изгражда защитни сили и е в състояние да се бори с рака впоследствие. Изследванията показват, че това откритие е от голямо значение въпреки малкия недостатък, който изразява в повишаване на температурата непосредствено след приемане на ваксината. Тя, както обясняват привържениците на Колиновата ваксина, е сигнал, че ваксината наистина действа и не бива да се понижава.
 • За направата на 714Х се използва богатият на азот и органични соли камфор. То се дава, за да направи имунната система по-ефективна в борбата срещу раковите клетки. Резултатите от лечението със 714Х, което обикновено се състои от серия инжекции в лимфните възли на слабините, включват намаляване на тумора, увеличаване на теглото, отслабване на болките и удължаване на живота. Хората, подложили се на това лечение, се предупреждават да не приемат витамин Е или В12 едновременно със 714Х, тъй като те повлияват върху ефекта от лечението.
 • Панкреатични ензими. Те са от вида на протеолитичните или протеин-разграждащите ензими, които са полезни при протеиновото разграждане на обвивката на раковите клетки. Това е важна стъпка, преди раковите клетки да бъдат унищожени от имунната система на организма. Освен това панкреатичните ензим могат да стимулират антираковите фактори в кръвта, т.нар. клетки-убийци, Т-клетките и фактора на туморната некроза.
 • Хидразин сулфат е експериментално лечение, което показва обнадеждаващи резултати, защото помага на раково болни пациенти да преодолеят загубата на тегло. Изглежда, че подобрява апетита и самочувствието и може да помогне за свиването на туморите.
 • Растението змийско мляко взаимодейства с тиофосфорната киселина и създава юкрен – вещество, използвано от така наречените крайни раково болни пациенти за блокиране на туморния растеж и за стимулиране на имунната система.
 • Индозинът е нестероидно лекарство, което действа забавящо върху растежа на туморите.
 • Едно лечение на рак на кожата със смес от мухоловка, спирт и филтрирана вода. Този препарат се прилага локално и стимулира Т-клетките. Получава се от имела и се прилага под формата на инжекции. Засега не е одобрен за употреба в Съединените щати, но е показал положителни резултати при лечението на рак на гърдата, на шийката на матката, на пикочния мехур, на бронхите, на яйчниците и на кожата.
 • Западна лиственица. Използва се под формата на пудра, наречена Ларикс или Ара-6, стимулира активността на имунните клетки и повишава енергийните нива на пациента.

 

Психологически фактори

Съществува теория, според която хората, склонни да потискат гнева си, са по-предразположени към рак от останалите. Да се научим да освобождаваме емоциите си по конструктивен начин е важно за всеки един от нас. Тези, които го правят трудно, трябва да обърнат внимание на този момент. Част от включеното тук се отнася до личните потребности, като противоположност на начина на живот според очакванията на другите. Лечението от рак на духовно ниво паралелно със стандартните препоръки може да бъде важно допълнение към физическото лечение.

 

Профилактика:

За съжаление нашите храна, вода и околна среда са замърсени с хиляди канцерогенни вещества, с които е невъзможно да се избегне контактът на всеки един от нас. Докато дойде време здравето на населението да стане държавна политика, най-доброто, което можем да направим, е сами да се запознаем с нещата, които биха съдействали за положителната промяна в тази насока. Ето някои храни, лекарства и химически вещества, свързани със зачестяването на заболяванията от рак:

 • Месото на животни трябва да се избягва, особено на тези, отглеждани във ферми-заводи, тъй като им се дават големи количества хормони. Естрогенните съединения се инжектират рутинно в животните, отглеждани с търговска цел, за да се угояват по-бързо. Веднъж приети от организма, тези хормони се складират в половата тъкан, независимо дали е яйчник, тестис или простатата, където стимулират организма да произвежда собствените си хормони. Ако все пак Ви се иска да хапнете месо, малки количества от животни, отглеждани по естествен път, е по-безопасната алтернатива. Освен това, с отстраняване на мазнината от месото, може да се отстранят и част от естрогените.
 • Млечните продукти съдържат голямо количество естроген. Една от причините японките да не боледуват толкова често от рак на гърдата,колкото американките вероятно се дължи на факта, че млякото не присъства често на японската маса. Млечните продукти също съдържат хлорния замърсител диоксин. Последните съобщения от агенцията за опазване на околната среда гласят, че обичайните приемани дози диоксин могат да причинят не само рак, но и да предизвикат проблеми във вътреутробното развитие на фетуса, имунни и репродуктивни проблеми. Отрицателни реакции могат да се появят и при много ниски концентрации. Минимални количества, намерени в храната, също могат да окажат влияние. Между 4 и 12% от акумулирането на диоксин през целия живот, се получава при кърменето през първата година от живота. Най-големите източници на диоксин са млякото, животинската мазнина, рибата и яйцата. През последните няколко години забраната на хербицидите РСР и 245 Т и на други високотоксични съединения допринесе за намаляване на диоксина в околната среда и човешкия организъм.
 • Антибиотиците не само се предписват в големи дози от лекарите, но и ги приемаме ежедневно с храната си. Те влияят върху имунната система, намалявайки броя на белите кръвни клетки, необходими за борба с болестите.
 • Последните изследвания свързват употребата на пестициди с увеличаването на детската заболеваемост от рак, особено от карцином на меките тъкани, рак, произхождащ от костта и съединителната тъкан. Обикновените пестицидни съставки хлордан, хептахлор, диацинон и хлорпироф също са свързани с лимфомата, мозъчните тумори и лимфомата от неходжкинсов тип.
 • Други изследвания свързват трикратно увеличение на случаите на заболяване от левкемия с пръскането с пестициди. Активната съставка дихлор специално е свързана с левкемията при възрастните мъже и бебетата, родени от майки, изложени на субстанцията през последните три месеца от бременността.
 • Всеки знае, че пушенето е първата причина за най-често срещаната форма на рак – рака на белия дроб. Все повече са хората, разтревожени от опасността от вторичното пушене. Изследванията показват, че 17% от заболяването се проявяват при хора, изложени на вторично тютюнопушене – възрастта им варира от 30 до 50-годишни. Ракът на шийката на матката се свързва също с вдишвания вторично цигарен дим. Дъвченето на тютюн не е добра алтернатива на тютюнопушенето и може да доведе до рак на устата.
 • Докато приемането на две или три алкохолни напитки в седмицата се счита за умерено в някои кръгове, същото количество се свързва с четирикратното нарастване на рака на гърдата. (За една напитка се считат 200 мл бира, 120 мл вино или 50 мл уиски.)
 • Рентгеновите лъчи трябва да се приемат само когато са абсолютно необходими, тъй като дори и ниските дози могат да предизвикат рак. Освен това радиацията от свръхизлагане на слънчеви лъчи може да причини рак на кожата. Вярва се, че озоновата дупка увеличава честотата на заболяванията от меланом и затова слънчевите екрани, слънчевите очила и шапките са мъдро предпазно средство.
 • Според изследвания, хората, живеещи в близост до жици с високо напрежение, са по-склонни да развият левкемия и рак на гърдата. Отговорна за това е емисията на електромагнитна радиация от тези жици за дълъг период от време. Сред електротехниците левкемията се среща най-често. В дома EMR идва от различни електромагнитни уреди – микровълнови печки, електрически одеяла и цифрови часовници. Затова тези уреди трябва да се изключват от мрежата преди сън, особено ако се намират срещу леглото, дори и да са през стена.
 • Жените, които започват сексуален живот преди 16 години, и по-специално с необрязани партньори, по-често от обикновено заболяват от рак на шийката на матката. Ракът на матката е еквивалентно състояние при неподбиращи партньорките си необрязани мъже.
 • Хормоналнозаместващата терапия е една добила популярност терапия, предписвана на жените в периода на менопауза. Препоръчва се като начин за намаляване на опасността от остеопороза и сърдечно-съдови заболявания. Това, което специалистите пропускат да изтъкнат, е връзката между хормонално заместващата терапия и нарастващия риск от рак на гърдата и матката.
 • Хапчетата за контрол върху раждаемостта изчерпват витамините и минералните вещества в организма и се свързват с увеличаване на случаите от рак на гърдата. Ако се използват орални контрацептиви, необходимо е да се приемат допълнителни количества витамини и минерали.
 • Трябва да се избягват захарта, солта, консервираните, пушените, мазните храни, хидрогенираните масла, хранителните добавки, туршиите, осолените храни и кофеинът. Храненето с богати на белтъци и холестерол храни също се свърза с раковите заболявания.
 • Ракът е комплексен феномен, изискващ възможно по-скоро да бъде обърнато внимание на околната среда, храненето и на взаимоотношението между тяло и дух, отколкото да се търси един-единствен начин за лечение.
 • Хранене, състоящо се от вегетарианска екологично чиста храна и голямо количество чиста вода. То доставя ценни хранителни вещества и поддържа чиста кръвта, двата важни фактора за профилактиката и лечението на рака.
 • Противораковата диета съдържа алкални храни, кръстоцветни зеленчуци, целулоза, ленено масло, зехтин, зелени храни, зелен чай, пресни сокове, водорасли и соеви продукти.
 • Антиоксидантните добавки предпазват клетките от превръщането им в ракови и повишават поносимостта на пациента към химиотерапия и радиация. Витамин С и витамин А са изключително важни, тъй като се свързват с продължителността на живота на раковите пациенти.
 • Много билки стимулират имунен отговор на раковите клетки. Специално клиновичето е много подходящо за тази цел и спокойно може да се приема ежедневно.
 • Озоновата терапия инхибира растежа на туморите, стимулира произвеждането на бели кръвни клетки и увеличава произвеждането на естествени раковозащитни агенти.