Банер за мобилна версия за апликация

Рак на гърдата

Ракът на гърдата представлява злокачествен тумор, който започва от клетките на самата гърда. Женската гърда е изградена от лобули (там се намират жлезите, които произвеждат мляко), млечни дуктуси (каналчета, които свързват лобулите със зърното), мастна и съединителна тъкан, кръвоносни и лимфни съдове.

Повечето от злокачествените образувания на гърдата започват от каналчетата (т.нар дуктален рак) или от лобулите (лобуларен рак). Останалата част от неоплазмите произхождат от другите тъкани.

Повечето от лимфните съдове на гърдата водят до лимфни възли разположени под мишницата. Те се означават като аксиларни лимфни възли. Ако раковите клетки достигнат тези възли и продължат своя растеж, те предизвикват възпаление и подуване. Веднъж достигнал аксиларните лимфни възли, ракът е по-вероятно да се разпространи и в други части на тялото.

Повечето от новообразуванията на гърдата са доброкачествени, което ще рече, че не са рак. За тях е присъщ абнормен растеж, но те не се разпространяват извън гърдата и не са животозастрашаващи. Въпреки това някои от доброкачествените тумори на гърдата са потенциален риск за развитието на рак.

Някои от така наречените "бучки" не са тумори изобщо. Тези бучки често са резултат от "фибро - кистозни" изменения в гърдата. Кистите са изпълнени с течност образувания. Фиброзната тъкан е подобна на тази, която се образува при зарастването на раните и образуването на белег. Подобни изменения в гърдата, могат да предизвикат подуване, напрежение и болезненост. Moже да има усещане за "зърнистост", както и прозрачна или леко мътна секреция от зърното.

Ракът на гърдата е най-честия рак, сред жените.Той е втората по честота причина за смърт, след ракът на белия дроб. Вероятността, жена да развие инвазивен рак на гърдата през живота си, е около 1 към 7. Възможността от смърт в следствие заболяването е 1 към 33.

 

Видове:

Разбирането на терминологията свързана с ракът на гърдата може да бъде трудно. Тук са изложени най-често срещаните видове.

 • Карцинома ин ситу - този термин се използва за рак в ранен стадий, когато той е изцяло ограничен в мястото на възникване. При рак на гърдата, това са началните изменения локализирани в зависимост от мястото на възникване, в каналчетата или лобулите. Раковите клетки не са се разпространили нито в околната тъкан, нито в други органи на тялото.
 • Дуктален карцином ин ситу (ДКИС) - това е най-често срещания тип, неинвазивен карцином на гърдата. ДКИС означава, че ракът е ограничен в рамките на дуктулите. Почти всички жени в този стадий на рак могат да бъдат напълно излекувани.
 • Лобуларен карцином ин ситу (ЛКИС).Това състояние започва в произвеждащите мляко жлези, но не се разпростира извън границите на лобула.
 • Инфилтративен (инвазивен) дуктален карцином (ИДК) - този тип рак започва от млечните канали, прониква през стената им и инвазира мастната/паренхимна тъкан на гърдата. От там той може да се разпространи и в други части на тялото. ИДК е най-често срещания вид рак на гърдата. Делът му е приблизително 80% от инвазивните карциноми на жлезата.
 • Инфилтративен (инвазивен) лобуларен карцином (ИЛК) - ракът от този тип започва в млечните жлези и лобули и от там може да се разпространи в различни органи.

 

Причини:

Не се знае кое точно причинява рака на гърдата, но има определени рискови фактори, които са свързани с това заболяване. Рисков фактор е всичко, което увеличава вероятността човек да се разболее от дадена болест, включително рак. Потенциално всички жени могат да развият рак на гърдата; рисковите фактори, които ще изброим по-долу, увеличават възможността от поява на заболяването.

Рискови фактори, които не могат да бъдат повлиявани:

 • пол - тъй като ракът на гърдата се среща около 100 пъти по-често при жените, от колкото при мъжете, самият факт, да си жена е вече рисков фактор сам по себе си;
 • възраст - шансът за поява на рак на гърдата расте с увеличаване на възрастта.Приблизително 8 от 10 заболявания се откриват при жени над 55 г.;
 • генетични рискови фактори - приблизително 5-10% от рака на гърдата е свързан с мутации в точно определени гени. Жени с такива изменени гени имат 80% по-голям риск от развитие на рак през живота си;
 • фамилна история - ракът на гърдата е по-чест при жени, чиито кръвни родственици имат вече заболяването. Близките могат да са, както по бащина, така  и по майчина линия. Рискът се удвоява при жени, които имат майка, дъщеря или сестра, развили вече заболяването;
 • лъчетерапия в областта на гърдите - жени, които са преминали през лъчелечение в областта на гръдния кош, по някакъв повод, имат силно увеличен риск от развитие на рак на гърдата;
 • особености в менструалния цикъл - жени, при които менструацията е започнала преди 12 годишна възраст или които са навлезли в менопауза след 55г. възраст, имат малко по-висок риск от развитие на болестта;
 • липсата на деца - жени, които не са раждали, или които са родили първото си дете над 30г. възраст, имат по-висок риск от рак на гърдата. По-големия брой бременности, намалява този риск;
 • орални контрацептиви - все още не е ясно, кое точно при употребата на орални контрацептиви може да изиграе роля за развитието на рака на гърдата. Проучванията показват, че жени, които използват орални контрацептиви, имат малко по-голям риск за изява на болестта. Тези, които не са ползвали хапчета за контрол на бременността в продължение на 10 и повече години, нямат такъв увеличен риск. При всички случаи, е по-добре да обсъдите с Вашия лекар, ползата и рисковете свързани с употребата на орални контрацептиви;
 • хормонално заместителна терапия - сега вече е доказано, че по-продължителната (няколко или повече години) комбинирана хормонално заместителна терапия (естрогени и прогестерон), леко увеличава рискът от развитие на рак на гърдата, както и за появата на други болести на сърцето, съдови заболявания, тромбози, инсулти;
 • кърмене и бременност - някои проучвания показват, че кърменето намалява риска от рак на гърдата, особено ако то е по-продължително - една или повече години. Това може да се дължи на факта, че кърменето намалява общия брой на менструалните цикли, така като и бременностите. В проучване се доказва, че по-продължителното кърмене и повечето на брой бременности, могат да намалят наполовина риска от рак на гърдата;
 • алкохол - употребата на алкохол е свързана със слабо покачване на риска от рак на гърдата. Най-общо казано: рискът се увеличава закономерно с броя на питиетата дневно, така че намалете пиенето, ако пиете въобще;
 • диета - наднорменото тегло е свързано с увеличаване риска от поява на болестта, особено за жени, които рязко са сменили стила си на живот и напълняването е станало с възрастта

Начин за превенция е намаляване на онези рискови фактори, които могат да бъдат променени. Това включва: раждане на повече деца, кърмене за повече месеци, спиране на алкохола, редовни физически упражнения, намаляване на теглото.

 

Рак на гърдата - стадии:

Разделянето на коварния рак на гърдата на стадии става в зависимост от тежестта на патогенезата и е доста произволно. Ракът е многофакторно заболяване; степента на увреждане и размера на тумора са основните критерии за оценка на тежестта на заболяването.

В медицинската литература, стадиите на рак на гърдата се определят от:

 • големина на тумора T 1 , T 2 , Т 3 , T 4 ;
 • участие в патогенезата на регионалните лимфни възли N 0 , N 1 , N 2 , N 3 ;
 • наличие на отдалечени метастази – M 0 (отсъства), M 1 (има до момента).

Обозначения има също и за най-ранните неинвазивни тумори, но тях няма да уточняваме.

Първи стадий на рак на гърдата.

Туморът на гърдата е в начален етап и може да се опише по следния начин:

 • T 1 (размер 2 см);
 • N 0 (метатсатични, регионалните лимфни възли не са налични);
 • М 0 (далечни метастази не се откриват).

Втори стадий на рак на гърдата.

Туморът на млечната жлеза във втори стадий на патогенеза може да се опише както следва:

 • T 2 (размер 2 до 5 см);
 • N 1 откриване на метастази в лимфните възли I, II, загуба на една или две лимфни възли в едната страна. Възлите осезаемо се напъпват като отделни единици;
 • М 0 или М 1 може да се изолират далечни метастази.

Трети стадий на рак на гърдата.

Тумор на млечната жлеза в трети етап на патогенеза може да се опише както следва:

 • Т 3 (по-голям от 5 cm);
 • N 2 открити в метастази на лимфен възел в подмишничната падина I и II ниво, от една страна във вид на пакет, или се увеличава до определени стойности на близките лимфни възли на гърдата (обикновено не се открива), при липсата на промени в аксиларните лимфни възли;
 • M 0 и M 1 липсват или има далечни метастази.

Четвърти стадий на рак на гърдата.

Тумори на гърдата в четвъртия етап на патогенезата могат да бъдат описани както следва:

 • T 4 размера на тумора не е от значение, той се определя извън млечните жлези и кожата на гърдите, той е придружен от язви и възли;
 • N 3 – метастази от двете страни на гърдата III ниво, осезаеми под гърдата, подмишничната и надключичната област.
 • М 1 – множество отдалечени метастази.

 

Симптоми:

Белезите на рак на гърдата често са неспецифични. Ето основните признаци:

 • наличие на "бучка" или нова маса в гърдите;
 • подуване на част от гърдата;
 • раздразнена кожа и грапавост;
 • болка или хлътване на зърното;
 • разязвяване или зачервяване на зърното или кожата на гърдата;
 • секрет от зърното, различен от майчина кърма;
 • бучка, подутина в подмишницата.

 

Диагностициране:

Колкото по-рано се открие ракът на гърдата, толкова шансовете за успешно лечение са по-добри. Ето основните и много достъпни методи за ранна диагностика:

 • Клинично изследване на гърдите - представлява преглед на гърдите извършен от медицински специалист. Изследващият първо оглежда за изменения във формата и размера. Лекарят внимателно обследва гърдите за наличие на бучки. Областта под мишниците също следва да бъде прегледана. Този преглед е една чудесна възможност да се научите да сизследвате гърдите си сами, ако все още не знаете как. Жените на възраст между 20 и 30 г, трябва да провеждат клинично изследване на гърдите (КИГ) при медицински специалист, препоръчително на всеки 3 години. След 40 г., такова изследване се препоръчва всяка една година.
 • Внимание по отношение на гърдите и самоизследване - добър метод, особено при по-млади жени. Преди да се самоизследвате е добре да се консултирате с медицински професионалист, дали извършвате прегледа правилно. С този метод, откривате нормалния усет за Вашите гърди и така по-лесно бихте разпознали признаците за промяна.
 • Мамография - мамографията е рентгеново изследване на гръдния кош. Този метод се използва обикновено за откриване на заболяване у жени, които нямат конкретни оплаквания или имат някои от изброените по-горе симптоми. По време на мамографията, гърдата се намира между две плоскости, така че самата тъкан е разстлана и "сплескана" между тях. Използват се много ниски нива на облъчване. Жените на възраст 40 и повече, трябва да провеждат мамографско изследване всяка година.

Ако има каквато и да е причина да се подозира рак на гърдата, е необходимо да се направят някои тестове. След като Ви разпита добре и извърши пълен клиничен преглед (включително и клинично изследване на гърдите), освен мамографията, Вашият лекар може да предложи извършването на следните диагностични процедури:

 • Ултразвуково изследване на гърдите - звукови вълни, посредством които се разграничават различните части на тялото. Ехото от тези вълни се улавя от компютър, който съставя познатия образ от екрана на ехографа.
 • Биопсия - това е единствения сигурен начин да се потвърди или изключи наличието на заболяването. По време на процедурата, клетки или тъкани се вземат от гърдата и се изследват с помощта на микроскоп в лаборатория. Има няколко вида биопсии. Лекарят ще прецени, коя е най-подходяща за Вашия случай.
 1. тънкоиглена аспирационна биопсия(ТАБ) - използва се много тънка игла за извличане на течност от "бучката".
 2. широкоиглена биопсия - иглата, използвана при тази биопсия е по-широка и с нея се взимат цилиндри от поразената тъкан.
 3. хирургична биопсия - понякога с хирургични манипулации се изрязва лимфен възел, част или цялата "бучка".

Биопсичния материал се преценява под микроскоп дали е доброкачествен или злокачествен. Ако е доброкачествен, не се налага по-нататъшно лечение. Взетия материал се изследва също така и за чувствителност към определени рецептори на хормони като - естроген и прогестерон.

Хормоночувствителните видове рак имат по-добра прогноза, тъй като могат да се подложат на терапия със съответните хормони.

 

Лечение:

Най-общо, лечението на рака на гърдата може да бъде:

 • Хирургично;
 • Химиотерапия;
 • Лъчетерапия;
 • Хормонална терапия.

Конвенционалната медицина често пъти предписва мастектомия, лъчева терапия и химиотерапия за лечението на рака на гърдата, подход, който може да бъде представен с „късай и хвърляй“ стратегията. Този подход може да бъде подложен на преоценка с последното схващане в медицината, че ракът на гърдата са всъщност три различни болести с неясно установени граници, а не една, както се предполагаше. С други думи, само една категория рак може да отговаря на представата за скоротечна и бързо разпростираща се болест. Съществуват и други две категории на бавноразвиващ се рак, който вероятно никога не би се разпрострял до опасни за живота размери. С това идва мисълта, че не е необходимо да се предписва химиотерапия на всички пациенти с рак на гърдата. Като се отчете вредното въздействие на химиотерапията, закъснението на това разбиране е най-меко казано досадно.

Най-важният фактор, който не би могъл да бъде игнориран, за да се разбере причината за рака е начинът на живот. Отбележете, че жените в Съединените щати страдат от най-висока заболеваемост от рак на гърдата в света, докато жените в Япония са с най-ниска. Затова трябва да подчертаем, че в някои случаи ракът на гърдата може да бъде избегнат, ако направим необходимата промяна и приемем някои неща от азиатската култура. Проучванията показват, че консумирането на пречистващи билки, понижаването на стреса, избягването на алкохола и тютюнопушенето, засилването на строгостта на закона относно замърсяването и ниските стойности на опасната радиация, са фактори, които работят в полза на азиатските жени.

Видове химиотерапия при рак на гърдата.

В онкологията, има три вида на такова лечение:

 • Адювантна (превантивна, допълнителна) терапия – показана е, ако туморът е малък, и се прилага преди или след операция. Тя подготвя нова формация за хирургично отстраняване.
 • Лечението е показано за напреднала форма на рак, който има метастатични лезии на други тъкани и органи. Този метод е насочен към унищожаване или намаляване на метастазите до минимум.
 • Индукционен тип химиотерапия – показан е, ако туморът се е разраснал и размерите му трябва да се намалят, доколкото е възможно, за операцията.

 

Цитостатичните агенти имат редица странични ефекти, които са отрицателната страна на тяхното прилагане. Когато се прилага химиотерапия, неизбежно ще умрат и част от здравите клетки.

Неблагоприятни симптоми, които могат да се получат:

 • недостиг на въздух;
 • гадене и повръщане, диария;
 • виене на свят, замъглено съзнание;
 • намалена зрителна острота;
 • подуване на краката;
 • хематурия (урина смесена с кръв);
 • аритмия, изразено сърцебиене;
 • косопад;
 • сърбеж, алергични кожни обриви.

Тези проблеми са временни, те са след рехабилитация. Преди химиотерапията се извършва подробна консултация и внимателна подготовка на жените за процедурите.

Лъчетерапия при рак на гърдата.

Лъчетерапия е неразделна част от поддържащото лечение на жени, които са претърпели Лумпектомията е хирургическа интервенция, която отстранява тумор или друга абнормална тъкан от гърдата и за разлика от мастектомията, е терапевтичен метод, който предпазва гърдата, т.е. отстранява се само част от нея – абнормална и здрава тъкан. Понякога тя се извършва след мастектомия, като неговата основна цел – е да се намали вероятността от поява на заболяването. Същността на процедурата е да се гарантира, че туморът или площта, която е била изложена на операция, се обработва с гама-лъчи или мощно рентгеново облъчване. Това на практика унищожава анормалните клетки, които могат да са останали в тялото след хирургията на жените, както и тези клетки, които могат да се появят отново.

Лъчевата терапия е от два вида:

 • Контактна лъчетерапия, която се извършва от външен източник на лъча. За тази цел се използва линеен ускорител, който излъчва йони.
 • Дистанционна лъчетерапия, която се нарича брахитерапия и се извършва по вътрешно канален начин. Радиоактивното вещество се доставя директно до тези тъкани, където се намира туморът. Размерът на това вещество се дозира точно и изчислява индивидуално.

С лъчетерапията могат да се унищожат дори и най микроскопичните туморни клетки, които могат да останат след изваждането му от организма. При това дозата не може да бъде незначителна, тъй като патогенната смърт на клетките трябва да бъде гарантирана. Но такова излагане на радиация не минава без вреда за здравите клетки. Загиват и нормалните клетки и тези, които изглеждат като рак. В резултат на това от терапията страда целия организъм. Резултатът е, че здравите клетки са загубили повече възможности за регенерация, но раковите тъкани нямат никаква способност. В тази връзка, лъчевата терапия се удължава, за да се позволи на нормалната тъкан, да се възстанови от периода на облъчване с почивка.

Страничните ефекти на външната лъчетерапия ще се появят веднага, а след известно време и след приключването ѝ. Така че, след няколко седмици, след като получат експозиция, жените изпитват умора, поради възобновяването на здравите клетки. В допълнение, кожата на мястото, изложено на радиоактивните лъчи може да стане по-тъмна. Няколко месеца след процедурата, кожата се възстановява, въпреки че е възможно да промени цвета си пожизнено.

Други нежелани реакции:

 • Образуване на мек оток;
 • Твърдост на мускулите;
 • Развитие на лимфостада;
 • Болка в третираната зона.

Също така, много от пациентите казват, че гърдата в тази страна, където въздействието е било извършено, е станала с по-малък размер и набръчкана. Най-често това се дължи на факта, че заедно с тумора се отстранява и здрава тъкан от жлезата.

Пластичната хирургия е насочена към възстановяване формата на гърдата, но не винаги е възможно след третирането с адювантна химиотерапия. Това е така, защото кожата на гърдите е склонна към фиброза и има тенденция да стане по-малко еластична.

Затова експертите препоръчват да се изчака провеждането на пластична хирургия, в случай че на пациентката ѝ предстои лъчетерапия. Освен това е желателно да се използва реконструкция на гърдата, на собствените й тъкани, а не на изкуствени импланти.

Има предположение за това, че дистанционната лъчетерапия дава по-малко странични ефекти, тъй като на обработка се подлага само част от гърдата. Постигането на това е възможно с използването на множество катетри, които позволяват потока на радиация да бъде контролиран по-добре.

Хормонална терапия при рак на гърдата.

Тя се използва, когато раковите клетки имат рецептори чувствителни към естроген и прогестерон. За лечението на рак на гърдата се прилагат аналози или антагонисти на половите стероиди.

В някои случаи, в допълнение към хормоналната терапия се извършва отстраняване на яйчниците, защото те произвеждат хормони, които предизвикват растежа на тумора.

Установено е, че жени, които имат рак на гърдата са изложени на риск от рецидив на образуването на първичния тумор. Хормоналната терапия се предписва веднага след завършване на химиотерапията, ако естроген-зависимия тумор е отстранен.

Най-често за тази цел се използват следните хормонални препарати:

 • Тамоксифен. Назначава се за млади жени, които не влизат в менопауза. Лекарството е необходимо за блокиране на естрогенните рецептори. Съвременни проучвания показват, че жени с висок риск, развиват по-рядко заболяването, ако приемат Tamoxifen.
 • Аналози на гонадолиберин – GnRH. Препаратите са насочени към потискане на работата на яйчниците при млади жени, които не са влезли в менопаузата.
 • Инхибитори на ароматаза. Предписват се за жени в период на постменопауза, за да се намали количеството на естрогена.

Чрез използването на естрогенната терапия, е възможно да се спре процеса на растежа на тумори, и още повече да се намалят по размер, при условие за ежедневна употреба на лекарства от тази група. 

Установено е, че туморите, които са чувствителни към хормони, са наситени с глюкоза и активна светлина. Защо се случва това, обяснение до момента не е възможно. Установено е, че IGF-1 хормон провокира рак на гърдата с потиснат естроген.

 

Туморни маркери при рак на гърдата.

Един от видовете изследвания на кръвта са така наречените туморни маркери. Те се наричат и биомаркери или серумни маркери и имат по-високи стойности от нормата при някои пациенти с рак.

 

Хранителен режим и витамини

 • Една от най-важните стъпки при профилактиката на рака на гърдата е да избягваме храни, богати на животински мазнини, да увеличим консумацията на плодове, зеленчуци и зърнени храни. Изобилието на целулоза във вегетарианската храна помага на дебелото черво да се освободи от излишния естроген, докато ниското съдържание на целулоза и високото съдържание на желязо в говеждото месо и преработената храна може да повреди клетките и да стимулира разсейването на рака.
 • Някои храни, като соята и соевите продукти, изглежда притежават медицински свойства поради съдържанието си на изофлавоноиди и фитоестрогени или растителни естрогени. Тези вещества всъщност обуздават активността на излишния естроген в тъканите на тялото. Фитоестрогените също могат да бъдат намерени в други плодове и зеленчуци наред с полезните количества неразтворима целулоза, бетакаротин и селен.
 • Лененото семе и някои видове риба, включващи сьомга, риба тон, сардина, скумрия и херинга, съдържат мастни киселини омега-3, които са антиканцерогенни.
 • Консумацията на броколи, карфиол, брюкселско зеле и други зеленчуци от семейството на кръстоцветните също се препоръчва за борба с рака. Бpoĸoлитe cъдъpжaт гeн, ĸoйтo, ĸoгaтo ce нaмиpa вътpe в paĸoвитe ĸлeтĸи, мoжe дa ce paзпaднe в циaнид и eфeĸтивнo дa yбиe тyмopнитe ĸлeтĸи.
 • Ежедневното добавяне на ацидофилус и две супени лъжици житна целулоза към храната, може да стимулира активността на дебелото черво, при елиминирането на естрогени. Съответното количество житна целулоза може да се получи, като се приемат две супени лъжици сурово жито на ден. Накрая, доказано е, че гъбите рейши, шиитаки и майтаки могат да послужат като мощно средство за борба с раковите клетки.
 • Извecтнo e, чe чecънът имa oпpeдeлeни aнтибиoтични cвoйcтвa, ĸoитo мoгaт дa ce изпoлзвaт зa oтcтpaнявaнe нa paзлични инфeĸциoзни aгeнти ĸaтo бaĸтepии, дpoжди и гъбичĸи. Cпopeд Haциoнaлния цeнтъp зa дoпълвaщa и aлтepнaтивнa мeдицинa (NССАМ) нaличиeтo нa aлĸил cepни cъeдинeния гo пpaви мнoгo дoбъp aнтиpaĸoв aгeнт. Toвa cтaвa чpeз пpичинявaнe нa злoĸaчecтвeнитe ĸлeтĸи дa пpeтъpпят ecтecтвeнa ĸлeтъчнa cмъpт, извecтнa cъщo ĸaтo aпoптoзa. Toй cъщo игpae вaжнa poля пpи aĸтивиpaнeтo нa имyннитe ĸлeтĸи cpeщy paĸoвитe ĸлeтĸи. Bинaги e пo-дoбpe дa ядeтe чecън в cypoвa фopмa , вмecтo дa гo ĸoнcyмиpaтe в гoтвeнa фopмa.
 • Гpoздeтo cъдъpжa cъeдинeниe, нapeчeнo пpoaнтoциaнидин, ĸoeтo нaмaлявa пpoизвoдcтвoтo нa ecтpoгeн в opгaнизмa. Toвa вoди дo eфeĸтивнo лeчeниe нa paĸ нa гъpдaтa, ĸaĸтo e виднo oт ĸлиничнитe пpoyчвaния, пpoвeдeни въpxy няĸoлĸo пaциeнти c paĸ нa гъpдaтa. Изcлeдвaнeтo пoĸaзa, чe eĸcтpaĸтът oт гpoздe зacягa тyмopи нa paĸ нa гъpдaтa, ĸoитo ca чyвcтвитeлни ĸъм xopмoни. Извecтнo e, чe лeĸapcтвo, нapeчeнo дoĸcopyбицин, зacилвa aнтитyмopнaтa cи aĸтивнocт чpeз ĸoнcyмиpaнe нa гpoздoв coĸ или eĸcтpaĸт вceĸи дeн ĸaтo дoпълнитeлнo лeчeниe.
 • Житняĸ. Toзи шиpoĸo пoxвaлeн тип здpaвocлoвнa тpeвa e извecтнo, чe e oт пoлзa зa пaциeнтитe c paĸ. Koгaтo ce пpиeмa пoд фopмaтa нa coĸ или в cypoвo състояние, пoĸaзвa, чe нaмaлявa pacтeжa нa paĸoвитe ĸлeтĸи, ĸaĸтo e пoĸaзaнo oт Саnсеr Сеntеr Меmоrіаl Ѕlоаn-Кеttеrіng. Tя имa cпocoбнocттa дa зacилвa имyннaтa cиcтeмa и oтвeждa opгaнизмa Ви oт тoĸcини и oтпaдъчни пpoдyĸти.
 • Зeлeн чaй. Πoдгoтвeтe билĸoвия зeлeн чaй ĸaтo ĸипнeтe мaлĸo ĸoличecтвo чaeни лиcтa в чaшa вoдa, дoĸaтo ce нaмaли нaпoлoвинa. Toвa имa пpoтивoвъзпaлитeлни cвoйcтвa и e мнoгo eфeĸтивнo cpeщy oбpaзyвaнeтo нa paĸ нa гъpдaтa.
 • Зexтинът e извecтeн cъc cвoитe пoлзи зa здpaвeтo. Cъщo тaĸa нaмaлявa pиcĸa oт paĸ. Πocлeднoтo изcлeдвaнe пoĸaзвa, чe xидpoĸcитиpoзoлът, ocнoвeн ĸoмпoнeнт нa мacлинoвoтo мacлo, мoжe дa пoмoгнe зa пpeдoтвpaтявaнe нa paĸ нa гъpдaтa пpи жeни в мeнoпayзa.
 • Baжнo e дa ce ĸoнcyмиpa ĸaлций, ocoбeнo в пepиoдa пpeди мeнoпayзa зa жeнитe. Дoĸaзaнo e, чe нaмaлявa pиcĸa oт paĸ нa гъpдaтa в peдицa paзлични пpoyчвaния. Xpaнитe, бoгaти нa ĸaлций, ca ĸoнcepвиpaнaтa cьoмгa, пopтoĸaлoв coĸ, бaдeми и зeлeни зeлeнчyци.
 • Блaгoпpиятнa диeтa. Cпopeд cĸopoшнo пpoyчвaнe пpиeмът нa pacтитeлни пpoтeини, pacтитeлни мaзнини, диeтични фибpи и ядĸи пo вpeмe нa юнoшecтвoтo мoжe дa пoмoгнe зa нaмaлявaнe нa pиcĸa oт paĸ нa гъpдaтa. Дoбpe e дa имaмe ĸpacтaвици, мopĸoви, бaнaни, цapeвицa, cпaнaĸ, гpax и лeщa зa пaциeнти, cтpaдaщи oт paĸ. Te мoгaт дa ce ĸoнcyмиpaт в cyпи. Лeщитe мoгaт cъщo дa ce ĸoнcyмиpaт ĸaтo ĸълнoвe, тъй ĸaтo тe ca бoгaти нa пpoтeини.
 • Bpeднa диeтa. Πpeпopъчвa ce дa ce нaмaлят гoвeждoтo, aгнeшĸoтo и cвинcĸoтo мeco, тъй ĸaтo тe cъдъpжaт гoлямo ĸoличecтвo нacитeни мaзнини. Xpaнeнeтo нa пo-мaлĸo oт тeзи видoвe чepвeнo мeco щe нaмaли pиcĸa oт paĸ нa пpocтaтaтa и дeбeлoтo чepвo.
 • Добавянето на витамин Д може да предпази организма от рак на гърдата, особено ако страдате от недостиг на фосфор. Но дневната доза не трябва да превишава 400 IU, без лекарски надзор. Предотвратяването на рака на гърдата може също така да е свързано с консумацията на калций и фосфор в определено съотношение. Оптималното съотношение е 1,5:1, но повечето хора приемат много повече фосфор заради наличието на месо в храната им. Въпреки че млечните продукти съдържат калций, фосфорното съдържание може да изведе калция от тъканите, в кръвта, където евентуално да се отложи по стените на артериите и ставите.
 • Увреждането на тъканите на гърдите може да се избегне с приемането на антиоксиданти. Много лекари препоръчват следните важни хранителни вещества, за да се избегне развитието на рак: между 10000 и 25000 единици бетакаротин, 100 мг. коензим Q10, елемента германий, димети глицин, две капсули чесън три пъти дневно, 400 IU витамин Е и над 10000 мг витамин С, разделен на няколко дози през деня. Други лекари подчертават, че тялото се нуждае от определено количество калций, магнезий, селен, хром, алфалиноленова киселина и молибден, всяко от което може да бъде добавено в организма, ако съществува дефицит. Поречът, маслото от касисово семе съдържат антираково вещество гама линоленова киселина. За да се избегне вредата от окислението на клетките и правилното функциониране на протеина SOD в организма, трябва да се избегне дефицитът на цинк, мед и манган. Лекарите със специализация в храненето могат да Ви помогнат да решите кои харни са от най-голямо значение за Вас.

 

Билколечение

Много билки имат защитно действие при рак на гърдата.

 • Мухоловката е доста популярна билка в Европа.
 • От другата страна на Атлантика коренните жители на Америка използват билково лекарство, наречено „Ессиак“, за предпазване от рак и лечение на вече появило се раково заболяване.
 • Котешките нокти е билка, използвана от перуанските индианци, и представлява друго противораково лекарство.
 • За лечение на рак често се използва и китайската комбинация от билки за храносмилане Ксио Яо Уан, която се приема и за подобряване на кръвообращението, изграждане на кръвни елементи и лечение на фиброми.
 • Клиновичето помага за профилактиката и лечението на рак на гърдата, като стимулира имунната система и е особено полезно за хора, подложени на химиотерапия, нуждаещи се от възстановяване. Една супена лъжица дневно от билката се прибавя в чиста вода и се приема веднъж или два тъпи дневно.
 • Да се пие сироп от алое аборесценс (трионче) – по 1 с. л. сутрин, обед и вечер 30 мин преди хранене. Алоето можете да заместите със смес от 3–5 зърна пчелен клей и малко прясно мляко. 20 мин след изпиването на алоето (или сместа от клей и мляко) е добре да се изпиват 75 мл (1 малка чаша) чай, приготвен от равни части (по 30–50 г) от следните билки: камшик (агримония), борови връхчета (иглички), медуница, исландски лишей, невен, пача трева, цариче и ранилист (цялото растение). 2 с. л. от тази смес се варят на тих огън в 1/2 л вода 10 мин, след което течността се охлажда и прецежда. Може да се пие и 2 часа след ядене вместо вода. Ако този чай е недостатъчен, вместо вода да се пие отвара, приготвена от равни части (например по 30 г) от следните изсушени и наситнени билки: гръцка коприва, жълт кантарион, теснолист жиловлек, камшик, жълт равнец, борови иглички, лист от горска ягода, листа от малина, миризлива лазаркиня, листа от касис, орехова шума и зърна от червена хвойна. 2 с. л. от сместа се запарват в 1/2 л вряла вода, варят се 10 минути и след изстиване течността се прецежда.
 • При карцином (Carcinoma). Смесват се 200 г изсушени и наситнени цвят от слез и 100 г стръкове от росопас. 3 с. л. от сместа киснат 1 час, в 1 л вряла вода. 4 пъти дневно, преди хранене се пие по 1 винена чаша от прецедената запарка, подсладена с мед.
 • При сарком (Sarcoma – солиден рак тип 180 на Крокер). Саркомът е недоброкачествен тумор, с по-забавено развитие, който се повлиява добре от градинското цвете невен. Дори медиците признават противотуморното действие на невена. 2 ч. л. изсушени цветове от билката (доза за 1 ден) се заливат с 2 ч. ч. вряла вода. Запарката се прецежда и от нея се пие по 1 винена чаша, преди ядене, 3 пъти на ден. При всякакви видове тумори на гърдата, както и при цикатрикси след операция се практикува външно мазане с невен и зехтин в гореспоменатото съотношение (2 ч. л. свежи цветове от невен престояват най-малко 72 часа в 2 ч. ч. зехтин). Кожата на болната гърда се намазва с тази смес. Сместа може да се използва с месеци, ако се съхранява в хладилник. Невенът гранулира нова тъкан и е нискотоксичен.
 • Профилактично, следоперативно, общостимулиращо или като допълнение към основната терапия може да се приложи и инжекционно екстракт от алое в дозировка на ампулата 1мг. Инжекцията се прави подкожно, в областта на бедрото. Схема: в продължение на 30 дни поред сутрин се инжектира по 1 ампула, след което се прави почивка за 30 дни и отново се правят инжекции в продължение на още 30 дни. Процедурата може да се повтори след една година.
 • Прополис. Лечебните свойства на прополиса не са напълно изяснени, но вече е известно, че има повече от петдесет активни вещества в състава му, което помага не само да се спре растежа на туморите, но и за насърчаване премахването на мъртвите клетки от организма и да регенерира нови. Трябва да се помни, че прополисът не може да се нагрява повече от петдесет градуса, в противен случай ще загуби всички свои полезни свойства. Вземайте този продукт при лечение или без никакво лечение: 5-7 грама на ден един час преди хранене до 5 пъти на ден. Можете също така да се направи прополисово масло: до 1 кг масло, оставете да заври, добавете 160-180 грама прополис, отстранете от котлона, без да спира да се разбърква, за половин час. Вземете по една супена лъжица, 3 пъти дневно, в продължение на един час, преди хранене. Тинктурата от прополис ще бъде ефективно допълнение при лечение на рак: необходимо е да се вземат 50 г прополис на 200 мл алкохол, фино се разбъркват и престояват за месец в купа ,на тъмно стъкло.
 • Гъба червен мухомор. Японските учени са идентифицирали няколко вида гъби, съдържащи вещество, което спира растежа на тумори и убива раковите клетки – лентинан. Всички тези гъби могат лесно да бъдат намерени в руската гора – мухомор, чага, веселка. Под понятието мухомор не се разбира срещата у нас гъба мухоморка, а специален вид, който не вирее може би у нас, а в Русия. Това е червена гъба мухомор, вид, който се използва в руската народна медицина. Тя е също малко отровна, но освен нея има и много други гъби, които стимулират имунната система и имат противораково действие. Това са бяла гъба, боровик и други срещащи се в Русия. Структурата им може да включва антибиотик, който се бори с раковите клетки. Трябва да се помни, че губите се приемат само под формата на екстракти, които трябва да бъдат получени съгласно рецептите на лекуващия лекар. Това лечение е с малки дози, трябва да се вземе най-малко 7-8 грама на ден. Същата гъба не може да се използва за повече от 8 седмици. Научно доказано е, че след този период, тялото Ви ще свикне с характеристиките им и лечението се преустановява.
 • Гъба шийтаке. Много от тези гъбички включват растителни отрови и на това се дължи техният ефект върху раковите клетки.
 • Зеле. Лечението с бяло зеле е най-просто и ефективно, защото сокът на зелето помага против възпалението. Всичко, което трябва да се направи е да направим зелеви листа за през нощта като компрес, взема се лист и се правят няколко резки, за отделяне на сока. Сложете ги един до друг, и след това увийте гърдите с кърпа или шал. Освен компреси, се препоръчва да се взема и зелев сок 3 пъти на ден, по 1 чаша, половин час преди хранене. Най-добре е да използва зеле от късните сортове, и не го купувайте от магазина, и такива отгледани в град, а закупени от градинари, за да се предпазят от нитрати и пестициди.
 • Петнист бучиниш. Петнистият бучиниш е отровно растение, затова лечението трябва да започне под стриктния контрол на лекар. Той се използва като тинктура по строга схема. Самостоятелното приготвяне не отнема много време, но екстрактът е необходимо да престои най-малко три седмици. Разбира се, ако се изисква незабавно лечение, тогава може да се изчака само 3 дни, но е по-добре да се даде повече време на инфузията. Необходимо е да се вземе три-литров буркан и се изсипят в него 2 чаши водка. Ситно нарежете билката бучиниш (но не го пускайте през месомелачка) и я изсипете в същия буркан, докато се напълни до една трета. От време на време бурканът да се разклаща и билката през цялото време е потопена в алкохола. След това бурканът да бъде запълнен с водка до края му, до горе. Остава само да затворите капака и натиснете екстракта. Трябва да се взема по схема: в първия ден на 150 мл вода, добавете 1 капка екстракт във втория ден 2 капки в третия ден – 3 и така нататък и така нататък, докато стигнете 13 дни, а след това е необходимо да се увеличи количеството на водата до 200 мл, и капките да продължат да нарастват, докато достигнат 20 на брой, и след това да започне намаляване на дозата до 1 капка. След първия курс, което трябва да се направи почивка и да се повтори лечението по същия начин, и след това отново почивка и се повтаря процесът отново. Когато бъдат завършени три курса, трябва да си вземе почивка от един месец, след което екстрактът в напитката се увеличава до 40 капки. Вземането на бучиниш по този начин е необходимо да бъде дългосрочно, а срокът се определя от лекуващия лекар, но веднъж в организма като се натрупат достатъчно вещества от това растение започва отхвърляне на настойката чрез повръщане. Това не трябва да Ви плаши, лечението трябва да се замени с други средства. В началото на отхвърлянето на тинктурата, туморът трябва вече да се с смалил значително или напълно да е премахнат, което означава, че е настъпила крайната победа над рака.
 • Други билки за предпазване от рак на гърдата са ехинацея, pau d arco, лаврово дърво, ливадна детелина и репей, които подобряват имунната система и пречистват кръвта. Изследванията показват, че и екстрактът от имел може да бъде използван за стимулиране на имунната система.

Рецепта по Дънов

 • Сутрин, обед и вечер 30 минути преди ядене болната да взема по 1 супена лъжица сироп от алое арборесценс (трионче) или по 3–5 зърна смес от пчелен клей с прясно краве масло.
 • Двадесет минути след едно от тези средства, да изпива 75 г отварка от акация, волски език и пр.
 • Ако болната е оперирана, добре е да взема по 75 г отвара от агримония, борови връхчета, исландски лишей, медуница, невен, пача трева, ранилист (цялата билка с корена) и цариче – по 50 г от всяка. От тази смес 2 супени лъжици се запарват с 500 г вряща вода; на тих огън се вари 10 минути и като изстине, се прецежда.
 • След обяд и вечеря болната да взема по 1–2 лъжички смес от 2 чаени лъжички чай от бял уров, 1–2 чаени лъжички бъзов или шипков мармалад, 1 чаена лъжичка чист пчелен мед и 1/4 чаена лъжичка прах от яйчени черупки и след това да изпива 1–2 чаени лъжички пресен селски хлебен квас (забъркан преди 4 часа), засилен с 1 чаена лъжичка шипково брашно, малко плодов сок или вода и мед или захар, да стане гъсто и сладко като боза.
 • Вместо вода, ако дадените отвари са недостатъчни, да пие отвара от 12-те билки: агримония, борови връхчета, гръцка коприва, жълт кантарион, жълт равнец, живовляк с тесни листа, листа от горска ягода, малинови листа, миризлива лазаркиня, орехови листа, френско грозде (листа) и червена хвойна (зърна) — по 30 г от всяка. От тази смес 2 супени лъжици се запарват с 500 г вряща вода; вари се 10 минути и като изстине, се прецежда.
 • Два часа след ядене да изпива 75 г отвара от агримония, борови връхчета, широколистен живовляк (листа), кървав здравец, лавандула, лепка, магарешки трън (корени), невен, пача трева, ранилист (листа и корени), слез и цариче — по 50 г от всяка. От общата смес се вземат 2 пълни супени лъжици и с 1 чаена лъжичка дилянка (корени) се запарват с 500 г вряща вода; вари се още 15 минути и като изстине, се прецежда.
 • Вечер преди лягане 2–3 вечери подред на болната се прави топла (37°С) клизма с 1 л чай от лайка (3 супени лъжици цвят се запарват с 1 л вряща вода; кисне захлупено 20 минути и се прецежда). След това клизма се прави само при запек с половин литър от същия чай, последвана от парна баня на главата и гърдите с чай от лайка с продължителност около 10 минути или пък от парен компрес на болната гърда с торбичка, напълнена с топъл (36–37°С) полусварен ечемик (варен само 10 минути, за да може да се използува 2–3 пъти подред), с продължителност около 20 минути. Следват меняваща баня на краката до под коленете (42°С за 30 секунди, 22°С за 3 секунди) и коремен компрес от 4 хасени парчета, натопени в хладка отварка от бял равнец (листа и цвят) – 2 супени лъжици се запарват с 500 г вряща вода; вари се още 5 минути и като изстине, се прецежда. Болната гърда се налага първата вечер с торбичка, напълнена с топла лапа (36°С) от печен кромид лук, обелен, нарязан, полуизстискан и засилен с 1/2 чаена лъжичка боров катран (от аптеката) и 20 сини сливи, киснали в малко вода, за да набъбнат, и смачкани без костилките, поръсена с малко царевично брашно (за отнемане на излишната влага на лапата); или с топла лапа от сухи сини сливи, засилени с 1 чаена лъжичка боров катран и 1 чаена лъжичка ситна захар. Втората вечер налагането става с торбичка, напълнена с топла лапа от праз лук (бялата му част) или от прясно зеле, на ситно нарязани, с прибавка на 15–20 сини сливи, смачкани без костилките, 1 супена лъжица ленено семе и 100–150 г прясно мляко – ври да се сгъсти като тесто; или пък с топла смесена лапа от магданоз, кромид лук и слез (листа и цвят) по равни части, сварени с 1 чаена лъжичка олио и вода; преди поставянето лапата се поръсва с 1 чаена лъжичка камфор на прах. Третата вечер торбичката трябва да е напълнена с пресен селски хлебен квас (забъркан преди 4 часа), засилен с 10–15 супени лъжици диви кестени, настъргани с корите (а при липса на кестени с толкова пресни корени от полски бъзак, на ситно нарязани и счукани в дървен хаван на кашица), и 10–15 сини сливи без костилките. Едновременно се поставя коремен компрес, малкият мозък, а при тежко главоболие и цялата глава, се налагат с „шапка” по начина, даден за тумор на стомаха.

 

В по-тежки случаи налагането става с едно от следните средства:

 • смес от 50 г боров катран, 5 г нишадър на прах и 2 г сяра на прах;
 • в продължение на 7–10 дни с мушамичка, направена от чист домашен (или тоалетен) сапун, стопена овча лой и 1 белтък от прясно кокоше яйце: парче сапун, с големина на орех, се настъргва на ситно ренде върху чист съд и към него се прибавя лой колкото четвъртинката от сапуна, бъркат се заедно, докато се стопят, и след това се добавя 1/4 от белтъка, бърка се, докато се сгъсти като мехлем, след което се намазва на подходящо парче плат, залепва се върху гърдата и стои така до сутринта;
 • торбичка от тънко хасе, ушита на тегели, широки 2 см, напълнени със суха къртичина пръст. Пръстта се сменя веднъж на 10 дни.

 

Важни добавки:

 • При увеличени лимфни възли под мишницата или след операция, ако ръката е много отекла, първата вечер тя се налага с торбичка, напълнена с хладка лапа от прясна несолена извара или с хладка лапа от сурова тиква, настъргана на ренде и полята със 100 г прясно мляко – кисне в него 30 минути и се изстисква добре. Втората вечер налагането става или с глинен компрес (най-добре от червена глина), забъркан с хладък оцет до гъстотата на тесто за мятане във фурната; или със сурови картофи, настъргани и полети с малко мляко – киснат 30 минути и се изстискват добре, държат се цяла нощ; или с топла лапа от кромид лук с аптекарски катран: взема се 1 глава кромид лук и без да се реже, се поставя в топла пепел (жарава), след като се опече, се махат горните люспи и се отделят чистите, които се смачкват и поливат с 1 супена лъжица аптекарски катран.
 • Добре е през деня болната да носи в джобовете си 3–5 кестена, които да се сменят всеки 2 месеца.
 • Полезно е болната да спи на легло, под дюшека на което са наредени сурови диви кестени, които до края на годината не се сменят.

 

Физически упражнения

Всички проучвания показват, че движението намалява риска от рак на гърдата. Данните показват, че няколко часа бързо ходене седмично намаляват риска с 18%.

Дезинтоксикацията на организма може да предотврати рака на гърдата. Например аеробиката подпомага оттичането на лимфата и предизвиква изпотяване, което представлява естествен начин тялото да се прочисти от отпадъчните продукти. Спортуването, според изследванията, е свързано е намаляването на риска от рак на гърдата. Отделянето на опасните отпадни продукти от лимфната система може да бъде допълнено с мануално лимфно оттичане, което включва лек масаж, който стимулира лимфните възли и им помага за правилното отделяне на отпадните продукти. Както отбелязахме по-рано, блокирането на лимфния поток в гърдите, което се получава след операция, позволява на потенциално опасните вещества да се съберат в гърдата, а това може да доведе до рак.

 

Имуностимулираща терапия

Възстановяването на имунната система може да даде възможност на пациента успешно да се пребори с рака, без да са необходими токсичните химични лечения. Имуностимулиращата терапия прилага това леко лечение и задоволява индивидуалните нужди на всеки организъм, като изследва компонентите на кръвта на всеки пациент, коригира факторите, които могат да доведат до рак. Този метод на лечение е създаден през 1950 г. от д-р Лорънс Бъртън и неговите сътрудници. Ефикасно е бил използван при многобройни пациенти, болни от рак на гърдата, и се прилага извън Съединените щати в Изследователски център по имунология във Фрийпортс (Бахамски острови) от наследника на д-р Бъртън – д-р Джон Клемент.

 

Психоневроимунология

Психоневроимунологията е нов клон от науката, който изучава интеграцията между мисли, емоции и физически реакции на клетъчно ниво. Когато един човек се чувства потиснат за дълъг период от време, това състояние на ума рефлектира върху способността на тялото да се бори с болестите и да се лекува. От друга страна, положителните емоции могат да помогнат и да поддържат физическото здраве.

Жени в това състояние са с впечатлението, че болестта им лесно може да разруши здравето им и че телата им ще бъдат жертва на сурово лечение. Ако човек има това пораженческо мислене, тогава и тялото му ще получи тези сигнали и ще има съответното поведение. Важно е за пациента да оцени мислите си за заболяването, лечението и шансовете си за възстановяване и да има доверие.

Медитацията е един от начините за подобряване на физическото и психичното здраве и намалява възможността от заболяване от рак на гърдата. Изследванията докладват този факт и дават обяснение, че жените, които медитират, имат повече мелатонин в кръвта от другите. Това е причината, поради която епифизната жлеза, която отделя мелатонин, е чувствителна към психологичния процес и на свой ред е важно, защото мелатонинът, както е известно, инхибира естрогена, а ракът на гърдата е свързан с по-високите нива на естроген в кръвта.

 

Съвети:

Развитието на всяка болест е по-лесно да се предотврати на по-ранен етап от своето развитие, същото важи и за рака, но не трябва да забравяме, че прекомерната употреба на най-популярните методи може да изиграе жестока шега.

 • В никакъв случай не правете затоплящи компреси върху болното място, без лекарско предписание. Не се затопля областта на всички видове рак и не се подлагат на ултравиолетови лъчи. Можете да предизвикате увеличение на тумора и да влошите състоянието си. Не се лекувайте самостоятелно!
 • Премахване от менюто си всички млечни продукти. Американски учени са провели изследвания и са показали, че когато страдащите от рак на гърдата жени консумират млечни продукти, включително всички видове кисело мляко, сладолед, сирене, и така нататък, те увеличават риска от влошаване на състоянието си до 50%. Това се дължи на съдържанието на естроген във всички млечни продукти.
 • Смята се, че това заболяване може да се лекува с помощта на масаж. Това е спорен факт. За различните видове рак не е еднаква ползата. Във всеки случай, никога не правете самостоятелно масаж. За да направите това, има специално обучени професионалисти, които знаят кои масла и кремове могат да бъдат използвани при рак и как да направят масажа. Само специалист може да предпише масаж при лечение, и то само след необходимия преглед на пациента.
 • Забравете за баня, солариум и слънчеви бани на плажа. Слънчевите лъчи не проникват в областта на рака, но кожата на гърдата не е адаптирана към ултравиолетовите лъчи, защото дългото присъствие на плажа е противопоказано при пациенти с рак на гърдата. Същото важи и за всичко, което е свързано със затопляне на гърдите.

Като следвате тези прости правила, можете да предотвратите развитието на болестта в начален етап. След това, можете да отидете директно на лечение.

 

Прогноза:

Успеваемоста в онкологията е изчислена на 5-годишна преживяемост. След лечение на рак на гърдата, този праг престъпват малко повече от половината от всички пациентки. Тя е условна граница, тъй като се преодолява от много жени и те живеят в продължение на много години.

На продължителността на живота се отразява не само формата на рак, степента на агресивност (скоростта на растеж), но и етапа, при който започва лечението.

Най-лошата прогноза за живота има от дифузния вид тумори 4 стадий за рак на гърдата – от всички пациенти, 5 години след лечението, не оцелява нито един.

При рак на гърдата в 2 стадий, живеещите 5 години след лечението и повече, дори цели десетилетия представляват около 80%. Повече от половината от тези жени живеят в продължение на 20 или повече години.

Шансовете са по-високи при ефективен подбор и комбинация от няколко терапии. Ако откриете рак в 3-ти стадий, продължителността на живота от 5 години могат да достигнат от 40 до 60% от жените, в зависимост от подетап (3А, 3Б).

Ракът на гърдата е с тенденция да се появи повторно, в повечето случаи това е през първите две години след лечението.

 

Профилактика:

Съществуват множество предпазни мерки, които можем да спазваме, за да се предпазим от рак. Преди всичко пълна лудост е да злоупотребявате с тютюна и алкохола, след като медицината доказва директната им връзка с различните форми на рак, включително и с рака на гърдата. Знаем, че естрогенът е рисков фактор, следователно трябва да се избягват мазните храни, които повишават нивото на този хормон. Също така отчетете факта, че мазните храни произвеждат свободни радикали, които увреждат здравите клетки и евентуално ги превръщат в ракови. Бъдете изключително внимателни, когато употребявате консервирани месни продукти, маргарин и други наситени мазнини. Пазете се от прекомерната консумация на горещи и пикантни храни, мазни храни, храна с високо съдържание на захар и стимуланти, като кафе, чай и наркотици. Друг начин за профилактика е избягването на излишното въздействие на рентгеновите лъчи и другите форми на радиация. Опитайте се да ограничите носенето на сутиен до 12 часа дневно и не използвайте стягащи сутиени, които могат да попречат на лимфния поток. И накрая, проверете качеството на водата, която пиете, понеже много от водоизточниците се нуждаят от филтриране на флуора и хлора.